Odluka o imenovanju povjerenika za otpad


Republika Hrvatska
Općinski sud u Makarskoj
Ured predsjednika

Broj: 7 Su-154/2019
Makarska, 13.ožujka 2019.godine


Na temelju članka 63. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj: 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15) i članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima ( Narodne novine broj: 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), a u vezi s članka 46. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13), sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave donosi

O D L U K U

O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA OTPAD

Članak 1.

Ovom odlukom imenuje se povjerenik za otpad i zamjenik povjerenika u Općinskom sudu u Makarskoj i to:

1. Mijo Kosović, informatički referent, kao povjerenik za otpad
2. Jasmin Kovač, dostavljač, kao zamjenik povjerenika za otpad

Članak 2.

Povjerenik za otpad je dužan:
- nadzirati provedbu propisa o gospodarenju otpadom, utvrđivati nedostatke i obavještavati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba ( dalje u tekstu: pravna osoba), o utvrđenim nedostacima.
- organizirati provedbu propisa o otpadu kod pravne osobe na odgovarajući način,
- savjetovati vlasnika, odnosno odgovornu osobu u pravnoj osobi o svim pitanjima
gospodarenja otpadom koja se tiče pravne osobe.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Makarskoj.


                                                                                       Sudac ovlašten za obavljanje
                                                                                  poslova sudske uprave

                                                                                    MARIJANA VISKOVIĆ