Oluka o imenovanju službenika za informiranje

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ
URED PREDSJEDNIKA SUDA
Broj: 26-Su- 156/2019-2
Makarska, 14.ožujka 2019.g.

Temeljem članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 dalje: "ZS"), te članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15), sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave u Općinskom sudu u Makarskoj, donosi :

O D L U K U
o imenovanju službenika za informiranje

Članak 1
Službenica Anica Krnić,raspoređena na radno mjesto sudskog savjetnika u Općinskom sudu u Makarskoj imenuje se službenikom za informiranje.
Kontakt podaci službenika za informiranje:
Ime i prezime: ANICA KRNIĆ,
Adresa rada: Općinski sud u Makarskoj, kralja Petra Krešimira IV broj 2,
Radno mjesto: sudska savjetnica
e-mail adresa: anica.krnic@osma.pravosudje.hr,
telefon: 021 695342

Članak 2
Službenik za informiranje je posebna službena osoba ovlaštena za ostvarivanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Članak 3
Službenik za informiranje obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju Općinskog suda u Makarskoj kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija; unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općinskog suda u Makarskoj i osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama.
Članak 4
Službenik za informiranje vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u elektroničkom obliku "Su i".
Članak 5

Odluka će se dostaviti Povjereniku za informiranje (Jurišićeva 19, 10 000 Zagreb) u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke.

Članak 6
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općinskog suda u Makarskoj.


                                                                      Sudac ovlašten za obavljanje
                                                               poslova sudske uprave:

                                                               MARIJANA VISKOVIĆ