Glavni izbornik
Naslovnica
Radno vrijeme
Zakon o pravu na pristup informacijama
Pravilnik suda o pravu na pristup informacijama
Oluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac zahtjeva
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Suci
Pisarnica sudske uprave
Parnična pisarnica
Ovršna pisarnica
Izvanparnična i ostavinska pisarnica
Uvjerenja
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak
Računovodstvo
Zemljišnoknjižni odjel
Obavijesti
Kontakt
Linkovi
Sudske pristojbe
Besplatna pravna pomoć
Natječaji i oglasi
Oglas za prijem u državnu službu na određeno vrijeme
Rješenje o prijamu u državnu službu
Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme
PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA - INFORMATIČKI REFEREN
Rješenje o prijamu u državnu službu
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - sudski savjetnik
OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ
OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA - SUDSKI SAVJETNIK
Odluka o obustavi provedbe postupka javnog natječaja
Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme - administrativni referen
OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ
Etički kodeks državnih službnenika
Ovjere isprava namjenjenih uporabi u inozemstvu
Novčana naknada žrtvama kaznenih djela
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Financijski izvještaji
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

 Sud izdaje uvjerenje da se protiv osobe, na cijelom teritoriju RH, vodi ili ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno da li je doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da li postoji potvrđena optužnica, da li je donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga ili nepravomoćna presuda.

Uvjerenja se izdaju fizičkim i pravnim osobama neovisno o mjestu njihova prebivališta odnosno sjedišta.

Fizičke osobe podnose zahtjev osobnim dolaskom uz predočenje važeće osobne iskaznice, a ako je ista spriječena, može i druga osoba u njeno ime zatražiti uvjerenje uz osobnu iskaznicu osobe za koju traži uvjerenje ili uz presliku ovjerenu od javnog bilježnika .

Zahtjeve pravne osobe predaje, potpisuje i ovjerava pečatom osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Sudska pristojba se ne naplaćuje ukoliko se uvjerenje traži u svrhu zasnivanja radnog odnosa, ostvarivanja prava na dodatak za djecu, prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja te prava na socijalnu zaštitu, ili u slučaju ako je stranka zbog svog statusa oslobođena od plaćanja istih prema Zakonu o sudskim pristojbama.

U ostalim slučajevima sudska pristojba od 30,00 kn se naplaćuje u državnim biljezima.

 

 

Uvjerenja se izdaju u vremenu:

 


Od ponedjeljka do petka: 07.30 - 10.00 i 11.00 - 12.00

 


Obrazac Molbe za izdavanje uvjerenja u word formatu možete prebaciti na vaše računalo ovdje.

Za ostala pitanja, molimo kontaktirajte sud na telefon (+385 21) 695 352 

Izdavanje uvjerenja putem sustava e-Građani

Zahtjev za izdavanjem uvjerenja može se podnijeti putem sustava e-Građani za svrhe za koje se, sukladno Zakonu o sudskim pristojbama, ne naplaćuje sudska pristojba:

- zasnivanje radnog odnosa
- ostvarivanje prava na dodatak za djecu
- ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja
- ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu.

Uvjerenje se može pronaći na stranici na kojoj se pregledavaju podneseni zahtjevi te će se dostaviti u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani, a po izboru i na adresu elektroničke pošte.

Ako je uvjerenje potrebno u bilo koju drugu svrhu, za uporabu u inozemstvu ili ako je stranka oslobođena od plaćanja sudskih pristojbi prema drugoj osnovi, zahtjev se mora predati u općinskom sudu. Uvjerenja koja su izdana u sudu dostavit će se i u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.