Naslovnica

 

Dobrodošli na službene stranice

 Općinskog suda u Splitu

Stalne službe u Makarskoj

   

Kralja Petra Krešimira IV br. 2

21300 Makarska

tel: 021 695-340

fax: 021 695-358

web adresa: http://sudovi.pravosudje.hr/osmk/

 

 

Građani putem usluge na adresi

http://e-predmet.pravosudje.hr/

mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUDU U SPLITU
STALNA SLUŽBA U MAKARSKOJ


Predmet: „Dani otvorenih vrata“ u Općinskom sudu u Splitu

Poštovani!

Europski dan pravosuđa ustanovljen 2003.godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije, države članice Vijeća Europe već tradicionalno obilježavaju 25.listopada. Svrha obilježavanja tog dana je upoznavanje građana s djelovanjem pravnog sustava u njihovim zemljama, edukaciji i informiranju o njihovim svakodnevnim pravima u području građanskog pravosuđa.
Ministarstvo pravosuđa i ove godine , u povodu obilježavanja Europskog dana pravosuđa organizira „Dan otvorenih vrata“.

Obilježavanje Europskog dana pravosuđa će se ove godine održati u Općinskom sudu u Splitu 3.studenog 2017.godine s početkom u 9,00 sati, što se odnosi i na Stalnu službu u Makarskoj.


Svi zainteresirani građani kao i organizirane grupe pozvani su javnim pozivom koji je objavljen da web stranici Općinskog suda u Split http://sudovi.pravosudje.hr/osst. Na ovaj način zainteresiranoj javnosti biti će omogućen organizirani obilazak suda radi upoznavanja s organizacijom i djelokrugom rada suda te da se stranke upoznaju s pravima i dužnostima vezanima za ostvarivanje prava na sudsku zaštitu.
Molimo sve zainteresirane građane kao i organizirane grupe koje žele sudjelovati u ovoj manifestaciji da se o vremenu dolaska prethodno najave na

e-mail: valentina.medic@osma.pravosudje.hr

 ili na broj telefona 021/695-359.

Unaprijed se zahvaljujemo na vašem odazivu i sudjelovanju u manifestaciji „Dani otvorenih vrata“ u Općinskom sudu u Splitu.                                                    Voditeljica Stalne službe u Makarskoj
 
                                                                MARIJANA VISKOVIĆ