Sudska uprava

 

 

Voditelj stalne službe u Krku
Martina MaršićZamjenik voditelja stalne službe
Davorka Podnar,sudac