Obrasci


1. Obrazac za pristup informacijama

2. Potvrda kojom se potvrđuje da nije pokrenuta brakorazvodna parnica

3. Naknadno pronađena imovina

4. Brisanje hipotekarnih tražbina

5.ZK uknjižba/predbilježba/zabilježba

6.ZK zahtjev za izdavanje ZK izvatka

 

 

Informacije vezane za Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela ("Narodne novine" broj 80/08, 27/11) sudovi su dužni osobama koje prema ovom Zakonu imaju pravo na naknadu od Republike Hrvatske dati infromacije o pravnu na naknadu i o tijelu kojem se mogu obratiti radi ostvarenja toga prava.


BROŠURU I OBRAZAC ZAHTJEVA ZA NOVČANU NAKNADU

http://www.mprh.hr/odjel-za-naknade-kp