Vijest


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U KRKU
O G L A S

Općinski sud u Krku, u zk. predmetu obnove zemljišne knjige za k.o. Baška – nova, pokrenutom na temelju Odluke ministra pravosuđa RH, klasa: 932-01/09-01/235, urbroj: 514-14-02/2-09-1 od 13. svibnja 2009., javno objavljuje da je otvorena obnovljena zemljišna knjiga za k.o. Baška – nova s 1. srpnja 2014., na temelju Odluke o otvaranju obnovljene zemljišne knjige za k.o. Baška – nova posl. broj 10.Su-190/2009 od 3. srpnja 2014.
Uvid u obnovljenu zemljišnu knjigu za k.o. Baška – nova, može se izvršiti svakoga radnog dana osim četvrtka u zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Krku, Bodulska b.b., od 8 do 11.30 sati.
Od dana otvaranja obnovljene zemljišne knjige za k.o. Baška – nova, samo upisi u obnovljenu zemljišnu knjigu proizvodit će glede tih nekretnina, na koje se obnova odnosi, one pravne učinke glede stjecanja, promjene, prijenosa i ukidanja prava vlasništva i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige.
Danom otvaranja dopunjene zemljišne knjige za k.o. Baška – nova otvara se ispravni postupak, pa se sve osobe koje smatraju da bi trebalo u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju da stave zk. sudu svoje prijave, prijedloga za upise, odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu u roku od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja oglasa u službenom glasilu RH.
Dok ne istekne oglasom određeni rok od tri mjeseca za prijave i prigovore, ne smatra se da su upisi u zemljišnu knjigu istiniti i potpuni.
Rok za prijave i prigovore ne može se produljiti niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.

S u d a c:

Irena Bonifačić Kraljić


Napomena: oglas je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 83. od 11. srpnja 2014.