Dobrodošli!

 

Dobrodošli na službenu web stranicu Općinskog suda u Zlataru,
Stalne službe u Krapini

Pretraživanjem stranice možete dobiti sve podatke o radu Općinskog suda u Zlataru, Stalne službe u Krapini.

Web stranice Općinskog suda u Zlataru, Stalne službe u Krapini pokrenute su u sklopu projekta ePravosuđe pod pokroviteljstvom nadležnog ministarstva.

Od 18. travnja 2013. godine Ministarstvo pravosuđa pustilo je u promet besplatnu javnu uslugu e-Predmet. Građani putem te usluge na adresi http://e-predmet.pravosudje.hr  mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.