Dobrodošli!

 

Dobrodošli na službenu web stranicu Općinskog suda u Zlataru,
Stalne službe u Krapini

Pretraživanjem stranice možete dobiti sve podatke o radu Općinskog suda u Zlataru, Stalne službe u Krapini.

Web stranice Općinskog suda u Zlataru, Stalne službe u Krapini pokrenute su u sklopu projekta ePravosuđe pod pokroviteljstvom nadležnog ministarstva.

Od 18. travnja 2013. godine Ministarstvo pravosuđa pustilo je u promet besplatnu javnu uslugu e-Predmet. Građani putem te usluge na adresi http://e-predmet.pravosudje.hr  mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.

 

Obavijest o pokretanju postupka obnove zemljišne knjige za dio k.o. Krapina pod novim nazivom k.o.Kr


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U ZLATARU
Zemljišnoknjižni odjel Krapina
Broj Z.4087/2016
-postupak obnove zemljišne knjige za dio k.o. Krapina pod novim nazivom k.o.Krapina jug

                                     O B A V I J E S T


Temeljem Odluke Ministarstva pravosuđa od 15.listopda 2015. godine. U Općinskom sudu Zlataru , Stalna služba u Krapini pokrenut je postupak obnove zemljišne knjige za dio k.o. Krapina , kojeg sud provodi po službenoj dužnosti , temeljem Zakona o zemljišnim knjigama .

Postupkom je obuhvaćeno:

- dio postojeće katastarske općine Krapina koji je obuhvaćen novom izmjerom i izdvaja se kao katastarska općina Krapina jug ,
- dio postojeće katastarske općine Krapina Grad koji je obuhvaćen novom izmjerom pripaja se novoosnovanoj katastarskoj općini Krapina jug,
- dio postojeće katastarske općine Krapina koji se pripaja katastarskoj općina Krapina Grad,
- dio postojeće katastarske općine Radoboj koji je obuhvaćen novom izmjerom pripaja se novoosnovanoj katastarskoj općini Krapina jug,
- dio postojeće katastarske općine Krapina koji se pripaja katastarskoj općina Radoboj,
- dio postojeće katastarske općine Velika Ves koji je obuhvaćen novom izmjerom pripaja se novoosnovanoj katastarskoj općini Krapina jug,
- dio postojeće katastarske općine Krapina koji se pripaja katastarskoj općina Velika Ves,
- dio postojeće katastarske općine Gornja Pačetina koji je obuhvaćen novom izmjerom pripaja se novoosnovanoj katastarskoj općini Krapina jug,
- dio postojeće katastarske općine Krapina koji se pripaja katastarskoj općina Gornjoj Pačetini ,
- preostali dio postojeće katastarske općine Krapina nastavlja se voditi pod postojećim imenom


Postupak se provodi na način da se vlasnici i drugi nositelji prava na nekretninama područja navedenih katastarskih općina , pojedinačno pozivaju kako bi pristupili prvotno pred Katastarsko povjerenstvo DGU, Područnog ureda za katastar Krapina , na izlaganje katastarskih podataka prikupljenih katastarskom izmjerom , a istovremeno se vrši uvid u novi katastarski plan, nakon čega isti pristupaju na raspravu koja se održava pred zemljišnoknjižnim povjerenstvom Općinskog suda u Zlataru, Stalna služba u Krapini , na kojem se sastavljaju zemljišnoknjižni ulošci za katastarske čestice koje se nalaze u katastarskoj općini za koju se obnavlja zemljišna knjiga.

Izlaganje podataka utvrđenih novom katastarskom izmjerom te rasprave provode se u zgradi Općinskog suda u Zlataru, Stalna služba u Krapini , Ulica dr. Mirka Dražena Grmeka 1 , Krapina, sobe br. 12 i 13.

Na raspravi pozvana osoba dužna je predočiti osobnu iskaznicu i potvrdu o osobnom identifikacijskom broju – OIB

Stranke su dužne na izlaganje donijeti izvornike ili ovjerene preslike isprava koje se odnose na posjedovno stanje , koje mogu poslužiti utvrđivanju istovjetnosti sadašnjih oznaka parcela s prijašnjim oznakama , sve isprave koje služe kao dokaz o pravu vlasništva i teretima, kao i isprave koje se odnose na način stjecanja nekretnina i ovlaštenja, kao što su Rješenje o nasljeđivanju, ugovori kupoprodajni, darovni ili slično.

Ukoliko je stranka napr. promijenila adresu prebivališta ili prezimena potrebno je donijeti Uvjerenje o promjeni prebivališta ili Izvadak iz matice rođenih ili vjenčanih, odnosno druge isprave koje mogu poslužiti kao dokaz o promjeni adrese ili prezimena ili imena.U Krapini 01.lipnja 2016.

                                   

                                         Voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela:
                                                    Višnja Šoš v.r.

Zakon o područjima i središtima sudova na snazi od 1. travnja 2015 godineSukladno odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 128/2014) o uspostavi nove mreže općinskih sudova, s danom 1. travnja 2015. godine Općinskom sudu u Zlataru pripaja se Općinski sud u Krapini, te nastavlja s radom kao stalna služba Općinskog suda u Zlataru.

Općinski sud u Zlataru
Trg Slobode 14 a, 49250 Zlatar