Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Sudska uprava

     Prema Zakonu o sudovima (Narodne novine broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09) predsjednik suda obavlja poslove sudske uprave sukladno zakonu i Sudskom poslovniku.

    Predsjednika suda u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti u obavljanju poslova sudske uprave zamjenjuje sudac određen godišnjim rasporedom poslova (zamjenik predsjednika suda).

   Sudovi imaju glasnogovornika suda. Glasnogovornik suda je sudac ili sudski savjetnik određen godišnjim rasporedom poslova. Glasnogovornik suda daje obavijesti o radu suda u skladu sa Zakonom o sudovima, Sudskim poslovnikom i Zakonom o pravu na pristup informacijama.


ANĐELKA DUKOVAC
predsjednica suda
tel. 047/606-237
soba br.118

 

TOMISLAV MARAS

zamjenik predsjednice suda

PRIMANJE STRANAKA:
prvi petak u mjesecu od 08,00-11,00 sati


MIRA KOVAČEK
Voditeljica predsjedničkog ureda
tel. 047/606-236
soba br.119

ALENKA JURČEVIĆ
daktilograf-zapisničar,
zamjenica voditeljice predsjedničkog ureda u njezinoj odsutnosti
tel.047/606-104
soba br.120

ovjera isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu
svakog radnog dana od 08,30-14,00 sati 

BLAŽENKA LUGAR VLADIĆ 
Glasnogovornica suda
tel.br.047/606-201

soba br. 29 

SINIŠA MIŠČEVIĆ 
viši informatički referent
tel.br.047/606-272
soba br. 140