Opći podaci suda


Radno vrijeme Općinskog suda u Karlovcu je od 07,00 – 15,00 sati.

Stanka za odmor je od 11,00-11,30 sati

E-mail adresa Prijemne pisarnice: prijemna.pisarnica@oska.pravosudje.hr
E-mail adresa Predsjedništva suda : ured.predsjednika@oska.pravosudje.hr
E-mail adresa glasnogovornice suda: maja.vidovic@oska.pravosudje.hr

E-mail zemljišno-knjižnog odjela: vesna.ribar@oska.pravosudje.hr


Tel. centrale suda 047/606-111

 

Fax.047/415-310

 

 


 

 

Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu
Bernardina Frankopana 1
47300 Ogulin

Link na Internet stranice Stalne službe u Ogulinu je ovdje.


tel. (+385 47) 819-140

fax. (+385 47) 522-059Radno vrijeme:07-15 sati