opći podaci suda


Sjedište Općinskog suda u Karlovcu i sudske uprave je privremeno na adresi Matice hrvatske 4 u Karlovcu.

Radno vrijeme Općinskog suda u Karlovcu je od 07,00 – 15,00 sati.

Stanka za odmor je od 11,00-11,30 sati

E-mail adresa suda : opcinski.sud.u.karlovcu@ka.t-com.hr

E-mail adresa glasnogovornice suda: majda.marceta@oska.pravosudje.hr

E-mail zemljišno-knjižnog odjela: vesna.ribar@oska.pravosudje.hr


Tel. centrale suda 047/606-111

Fax.047/415-310