Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Opći podaci suda


Radno vrijeme Općinskog suda u Karlovcu je od 07,00 – 15,00 sati.

Stanka za odmor je od 11,00-11,30 sati

E-mail adresa Prijemne pisarnice: prijemna.pisarnica@oska.pravosudje.hr
E-mail adresa Predsjedništva suda : ured.predsjednika@oska.pravosudje.hr
E-mail adresa glasnogovornice suda: blazenka.lugar@oska.pravosudje.hr

E-mail zemljišno-knjižnog odjela: vesna.ribar@oska.pravosudje.hr


Tel. centrale suda 047/606-111

 

Fax.047/415-310

 

 


 

 

Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu
Bernardina Frankopana 1
47300 Ogulin

Link na Internet stranice Stalne službe u Ogulinu je ovdje.


tel. (+385 47) 819-140

fax. (+385 47) 522-059

Radno vrijeme:07-15 sati

Stanka za odmor je od 10,00 - 10,30 sati