Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Uplatni računiDepozitni račun suda

IBAN: HR2023900011300000592
BIC HPBZHR2X

Model: 00
Poziv na broj: broj spisa- godina-oznaka vrste spisa

Popis - oznaka broja spisa:
P - 1
Pob-11
Pl-12
Pn-13
Psp-14
Pr-15
Ps-17
Peu-18
Ov-21
Ovr EU-22
OVR - 2
OVRV - 3
R1 - 4
R1 Eu-41
R1 Ob-42
R2 - 5
O - 6
Z - 7 (svi zemljišnoknjižni spisi)
Pom - 8
Pom EU -81
Povrv – 9
Mir-99

Primjer poziva na broj za spis P 1204/11:
1204-11-1

Državne sudske pristojbeIBAN HR1210010051863000160
BIC: NBHRHR2X

Model 64
Poziv na broj: 5045-20892-šifra , oznaka službe i broj spisa

Kreiranje podatka šifra, oznaka službe i broja spisa:


OZNAKA ŠIFRA SPISA

Pl 212
Pom 159
P 213
P Ob 219
Pn 215
Psp 216
Pr 217
Ps 218
Povrv 214
Ovr 116
Ovrv 117
• O 124
• R1 132
• R2 133
• R1 Ob 127
• K 130
Z 100
NAZIV SLUŽBE - OZNAKA SLUŽBE

Karlovac - 7
Ozalj - 8
Vojnić - 9
Slunj - 10
Vrbovsko-5
Ogulin-6

Primjer: Kod uplate pristojbe na broj spisa P 1204/11, Karlovac, poziv na broj bi glasio:
5045-20892-2137120411


Novčane kazne


IBAN HR1210010051863000160
BIC: NBHRHR2X

Model 64
Poziv na broj : 6084-20892- šifra , oznaka službe i broj spisa

Kreiranje podatka šifra, oznaka službe i broja spisa kao i kod uplate pristojbe.

Primjer: Za spis K 250/12 poziv na broj bi glasio:

6084-20892-130725012.