Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Promjena

PROMJENA IMENA ILI PREZIMENA FIZIČKIH OSOBA

1. Prijedlog – obrazac možete preuzeti ovdje.
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili druga odgovarajuća isprava matičnog ureda (izvornik)
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe

Pristojba se plaća u državnim biljezima.


PROMJENA NAZIVA ILI ADRESE TVRTKE PRAVNIH OSOBA

1. Prijedlog – obrazac možete preuzeti ovdje.
2. Povijesni izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda (izvornik ili ovjereni prijepis)
3. Pristojba 50,00 kuna.

Pristojba se plaća u državnim biljezima.


PROMJENA ADRESE STANOVANJA – PREBIVALIŠTA

1. Prijedlog – obrazac možete preuzeti ovdje.
2. Povijesno uvjerenje o prebivalištu policijske postaje (izvornik)
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe.

Pristojba se plaća u državnim biljezima.

Napomena: Iz uvjerenja mora biti vidljivo da se podnositelj zahtjeva odjavio s adrese koja je upisana u zemljišnu knjigu i prijavio na adresu čiji upis sada zahtijeva.


PROMJENA NAZIVA ULICA I KUĆNOG BROJA

Službeno, prijavnim listom i pravomoćnim rješenjem Ureda za katastar koji tu promjenu službeno dostavlja u zemljišnoknjižni odjel.


DOBRO JE ZNATI!

Važno je da podaci iz prijedloga za upis u zemljišnu knjigu i isprave odgovaraju upisu kakav je u zemljišnoj knjizi.
Ukoliko:
- je osoba koja je upisana u zemljišnu knjigu promijenila adresu stanovanja (ulica i kućni broj) potrebno je zatražiti ispravak prilaganjem potvrde o promjeni prebivališta te osobe
- se promijenilo ime ili prezime osobe upisane u zemljišnu knjigu, potrebno je zatražiti ispravak prilaganjem rodnog lista ili druge odgovarajuće isprave matičnog ureda iz koje se može zaključiti da je riječ o istovjetnoj osobi
- se promijenio naziv ulice ili kućni broj nekretnine upisane u zemljišnu knjigu, potrebno je zatražiti ispravak u nadležnom uredu za katastar
- je riječ o podacima pravne osobe, sve promjene (naziv tvrtke, adresa) vidljive iz povijesnog izvatka sudskog registra nadležnog trgovačkog suda.