Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Uknjižba

KUPOPRODAJA

1. Prijedlog – obrazac možete preuzeti ovdje.
2. Ugovor o kupoprodaji original i ovjerena preslika*
3. Dokaz o državljanstvu stjecatelja (preslika domovnice, osobne iskaznice)
4. Pristojba 250,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe**

Pristojba se plaća na IBAN broj HR1210010051863000160, s pozivom na broj 5045-20892-OIB, model 64, svrha: Upis prava vlasništva
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa
** Ako je isprava javnobilježnički akt ili javnobilježnički solemnizirana, oslobođena je od pristojbe


DAROVANJE

1. Prijedlog – obrazac možete preuzeti ovdje.
2. Ugovor o darovanju original i ovjerena preslika*
3. Dokaz o državljanstvu stjecatelja (preslika domovnice, osobne iskaznice)
4. Pristojba 250,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe**

Pristojba se plaća na IBAN broj HR1210010051863000160, s pozivom na broj 5045-20892-OIB, model 64, svrha: Upis prava vlasništva
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa
** Ako je isprava javnobilježnički akt ili javnobilježnički solemnizirana, oslobođena je od pristojbeZAMJENA:

1. Prijedlog – obrazac možete preuzeti ovdje.
2. Ugovor o zamjeni original ili ovjerena preslika*
3. Dokaz o državljanstvu stjecatelja (preslika domovnice, osobne iskaznice)
4. Pristojba od 50,00 kn**

Pristojba se plaća u državnim biljezima.
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa
** Ako je isprava javnobilježnički akt ili javnobilježnički solemnizirana, oslobođena je od pristojbeDIOBA - RAZVRGNUĆE SUVLASNIŠTVA:

1. Prijedlog – obrazac možete preuzeti ovdje.
2. Diobni ugovor*
3. Dokaz o državljanstvu stjecatelja (preslika domovnice, osobne iskaznice)
4. Pristojba od 50,00 kn**

Pristojba se plaća u državnim biljezima.
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa
** Ako je isprava javnobilježnički akt ili javnobilježnički solemnizirana, oslobođena je od pristojbeETAŽIRANJE:

1. Prijedlog – obrazac možete preuzeti ovdje.
2. Etažni elaborat potvrđen po nadležnom tijelu graditeljstva
3. Međusuvlasnički ugovor* (ako se radi o više suvlasnika)
4. Ovjereno očitovanje (ako se radi o jednom vlasniku)
5. Pristojba od 50,00 kn.

Pristojba se plaća u državnim biljezima. 
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa
Za upis posebnih dijelova nekretnine (etažiranje), plaća se pristojba prema broju posebnih dijelova:
- upis do 10 posebnih dijelova u iznosu od 100,00kn
-upis 11-100 posebnih dijelova u iznosu od 300,00 kn
-upis više od 500 posebnih dijelova u iznosu od 1000,00FIDUCIJARNI PRIJENOS:

1. Prijedlog – obrazac možete preuzeti ovdje.
2. Ugovor ili sporazum original ili ovjerena preslika
3. Pristojba 250,00 kuna*

Pristojba se plaća na IBAN broj HR1210010051863000160, s pozivom na broj 5045-20892-OIB, model 64, svrha: Upis prava vlasništva
*Ako je isprava javnobilježnički akt ili javnobilježnički solemnizirana, oslobođena je od pristojbeHIPOTEKA:

1. Prijedlog – obrazac možete preuzeti ovdje.
2. Ovjereni ugovor o kreditu
3. Pristojba 250,00 kuna*

Pristojba se plaća na IBAN broj HR1210010051863000160, s pozivom na broj 5045-20892-OIB, model 64, svrha: Upis prava vlasništva
*Ako je isprava javnobilježnički akt ili javnobilježnički solemnizirana, oslobođena je od pristojbeOSTAVINA – RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU


Službeno – dostavom rješenja o nasljeđivanju uknjižba se vrši automatski.
Pravomoćna rješenja o nasljeđivanju sudovi i javni bilježnici pred kojima je proveden ostavinski postupak dužni su dostaviti sudu po službenoj dužnosti. U tom slučaju ne plaća se sudska pristojba.

U slučaju da stranka dostavlja osobno rješenje o nasljeđivanju:
1. Prijedlog – obrazac možete preuzeti ovdje.
2. Pravomoćno rješenje o nasljeđivanju
3. Pristojba od 50 kn

Pristojba se plaća u državnim biljezima.ISPRAVNI POSTUPAK

1. Prijedlog – obrazac možete preuzeti ovdje
2. Posjedovni list
3. Pristojba 250 kn

Pristojba se plaća na IBAN broj HR1210010051863000160, s pozivom na broj 5045-20892-OIB, model 64, svrha: Upis prava vlasništvaDOBRO JE ZNATI!


Činjenica da ste sklopili ugovor o kupoprodaji ili darovanju i platili troškove ovjere potpisa i poreza na promet ne znači da ste time postali vlasnikom nekretnine. Vlasnik nekretnine postajete tek nakon upisa u zemljišnu knjigu temeljem gore navedenih ugovora koje morate predati u roku od 60 dana od dana ovjere potpisa.
Ako ste nekretninu kupili na kredit prvo morate upisati kredit – hipoteku. Tada je u zemljišnim knjigama još uknjižen prodavatelj kao vlasnik nekretnine. Nakon što bude upisana hipoteka, možete podnijeti prijedlog za upis (uknjižbu prava vlasništva na kupljenoj nekretnini). U tim slučajevima (jer isplata nije bila u cijelosti izvršena prilikom sklapanja ugovora) potrebno je da Vam prodavatelj izda tzv. tabularnu izjavu kojom potvrđuje da je isplata izvršena u cijelosti, te da dopušta uknjižbu prava vlasništva na vaše ime bez ikakvog njegovog daljeg pristanka i odobrenja. Na toj izjavi potpis prodavatelja mora biti ovjeren.
Kada otplatite kredit banka (vjerovnik) izdat će vam tzv. brisovno očitovanje (brisovnicu, izjavu za brisanje) na kojoj je izvršena ovjera potpisa za osobu koja je u ime banke ovlaštena potpisati tu ispravu. Nakon ovjere potpisa brisovno očitovanje treba predati zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda i prijedlogom zatražiti brisanje hipoteke.