Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Karlovcu na vrijeme od 12 mjeseci možete pogledati ovdje.Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Karlovcu za 2019. godinu možete pogledati te tablicu sa podacima o vrsti i broju radnih mjesta možete pogledati ovdje.

 


 

 

Poziv na intervju osobama koje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva za stručno osposobljavanje možete pogledati ovdje.

 

 


 

 

Javni poziv za prijem osoba na stučno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Karlovcu na vrijeme od 12 mjeseci možete pogledati ovdje.

 

 


 

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Karlovcu za 2018. godinu te tablicu sa podacima o vrsti i broju radnih mjesta možete pogledati ovdje.