Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Osnivanje ZK knjiga

 Z-7489/18

O G L A S

Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu, objavljuje da je temeljem Odluke Predsjednice suda broj 13 Su-117/2018 od 3. travnja 2019. g. otvorena osnovana zemljišna knjiga za k.o. Blata, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišnoknjižnog odjela Stalne službe u Ogulinu, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

Dana 3. travnja 2019. otvara se ispravni postupak glede osnovane zemljišne knjige za k.o. Blata, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišnoknjižnom sudu do 3. svibnja 2019., time da se neće razmatrati prijave i prigovori o kojima je već bilo odlučivano tijekom postupka osnivanja zemljišne knjige.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za k.o. Blata će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.

U Ogulinu 3. travnja 2019.

Zemljišno knjižni sudac:
Marijanka Cindrić Županić

 


 

 

Z-5658/2016

O G L A S

Općinski sud u Karlovcu, zemljišno-knjižni odjel u Slunju, objavljuje da je temeljem Odluke Predsjednice suda broj 13 Su-613/13 od 25. veljače 2019. otvorena obnovljena zemljišna knjiga za k.o. Rakovica 1, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela u Slunju, izvrše uvid u novoobnovljenu zemljišnu knjigu.

Dana 25. veljače 2019. otvara se ispravni postupak glede obnovljene zemljišne knjige za k.o. Rakovica 1, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 1. travnja 2019., time da se neće razmatrati prijave i prigovori o kojima je već bilo odlučivano tijekom postupka osnivanja zemljišne knjige.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za k.o. Rakovica 1 će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.

U Karlovcu, 25. veljače 2019.

Zemljišno knjižni sudac
Tomislav Maras

 


 

 

Z-11736/17

O G L A S

Općinski sud u Karlovcu, zemljišnoknjižni odjel u Slunju, objavljuje da je temeljem Odluke Predsjednice suda broj 13 Su-399/2016 od 25. siječnja 2019. otvorena osnovana zemljišna knjiga za k.o. Cvijanović Brdo, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela u Slunju, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

Dana 25. siječnja 2019. otvara se ispravni postupak glede osnovane zemljišne knjige za k.o. Cvijanović Brdo, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 28. veljače 2019., time da se neće razmatrati prijave i prigovori o kojima je već bilo odlučivano tijekom postupka osnivanja zemljišne knjige.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za k.o. Cvijanović Brdo će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.


U Karlovcu, 25. siječnja 2019.

Zemljišno knjižni sudac
Tomislav Maras

 

 


 

Z-7487/18

O G L A S

Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH Klasa: 932-01/18-01/115 Urbroj: 514-04-03-02-17-02 od 13. ožujka 2018. godine pokrenut postupak za osnivanje zemljišne knjige za područje K.O. Lička Jesenica.

Pozivaju se svi pojedinci, osobe upisane u knjigu položenih ugovora i kartone zemljišta te sve zainteresirane osobe koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu da stave svoju prijavu prava vlasništva te da uz istu dostave isprave na kojima temelje svoje pravo vlasništva sve do 1. travnja 2019.

Po proteku roka za stavljanjem prijava prava vlasništva donijet će se odluka o otvaranju zemljišne knjige te će se svi upisi u zemljišnu knjigu za osnovanu zemljišnu knjigu za K.O. Lička Jesenica smatrati istinitim.

U Ogulinu 18. rujna 2018.


Zemljišno knjižni sudac: Marijanka Cindrić Županić 
 


 

Z-486/18

O G L A S

Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH Klasa: 932-01/16-01/472 Ur.br.: 514-04-03-02-17-02 od 14. prosinca 2017. godine pokrenut postupak za osnivanje zemljišne knjige za područje K.O. Janja Gora.

Pozivaju se svi pojedinci, osobe upisane u knjigu položenih ugovora i kartone zemljišta te sve zainteresirane osobe koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu da stave svoju prijavu prava vlasništva te da uz istu dostave isprave na kojima temelje svoje pravo vlasništva sve do 15. studenog 2018. g.

Po proteku roka za stavljanjem prijava prava vlasništva donijet će se odluka o otvaranju zemljišne knjige te će se svi upisi u zemljišnu knjigu za osnovanu zemljišnu knjigu za K.O. Modruš smatrati istinitim.

U Ogulinu 18. rujna 2018.


Zemljišno knjižni sudac: Marijanka Cindrić Županić

 


 

 

Z-11050/17

O G L A S

Općinski sud u Karlovcu objavljuje da je temeljem Odluke Predsjednice suda broj 13 Su-375/2017-6 od 7. kolovoza 2018. otvorena osnovana zemljišna knjiga za k.o. Zdenac, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela Općinskog suda u Karlovcu, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

Dana 7. kolovoza 2018. otvara se ispravni postupak glede osnovane zemljišne knjige za k.o. Zdenac, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 7. rujna 2018., time da se neće razmatrati prijave i prigovori o kojima je već bilo odlučivano tijekom postupka osnivanja zemljišne knjige.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za k.o. Zdenac će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.


U Karlovcu, 7. kolovoza 2018.

 

Zemljišno knjižni sudac: Tomislav Maras

 


 

 

Z-10559/16

O G L A S

Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu, objavljuje da je temeljem Odluke Predsjednika suda broj 13 Su-335/2016 od 12. ožujka 2018. g. otvorena osnovana zemljišna knjiga za k.o. Modruš, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišnoknjižnog odjela Stalne službe u Ogulinu, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

Dana 12. ožujka 2018. g. otvara se ispravni postupak glede osnovane zemljišne knjige za k.o. Modruš, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 01. svibnja 2018. godine, time da se neće razmatrati prijave i prigovori o kojima je već bilo odlučivano tijekom postupka osnivanja zemljišne knjige.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za k.o. Modruš će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.

U Ogulinu 12. ožujka 2018. g.

Zemljišnoknjižni sudac: Marijanka Cindrić Županić

 


 

Z-486/18

O G L A S

Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH Klasa: 932-01/16-01/472 Ur.br.: 514-04-03-02-17-02 od 14. prosinca 2017. godine pokrenut je postupak za osnivanje zemljišne knjige za područje K.O. Janja Gora.

Pozivaju se svi pojedinci, osobe upisane u knjigu položenih ugovora i kartone zemljišta te sve zainteresirane osobe koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu da stave svoju prijavu prava vlasništva te da uz istu dostave isprave na kojima temelje svoje pravo vlasništva sve do 1. rujna 2018.

Po proteku roka za stavljanjem prijava prava vlasništva donijet će se odluka o otvaranju zemljišne knjige te će se svi upisi u zemljišnu knjigu za osnovanu zemljišnu knjigu za K.O. Janja Gora smatrati istinitim.

U Ogulinu 8. ožujka 2018.

Zemljišno knjižni sudac: Marijanka Cindrić Županić

 


 

Z-490/18

O G L A S

Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u Ogulinu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH Klasa: 932-01/16-01/472 Ur.br.: 514-04-03-02-17-02 od 14. prosinca 2017. godine pokrenut je postupak za osnivanje zemljišne knjige za područje K.O. Latin.

Pozivaju se svi pojedinci, osobe upisane u knjigu položenih ugovora i kartone zemljišta te sve zainteresirane osobe koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu da stave svoju prijavu prava vlasništva te da uz istu dostave isprave na kojima temelje svoje pravo vlasništva sve do 1. rujna 2018.

Po proteku roka za stavljanjem prijava prava vlasništva donijet će se odluka o otvaranju zemljišne knjige te će se svi upisi u zemljišnu knjigu za osnovanu zemljišnu knjigu za K.O. Latin smatrati istinitim.

U Ogulinu 8. ožujka 2018.

Zemljišno knjižni sudac: Marijanka Cindrić Županić

 


 

Z-1369/18

O G L A S

Općinski sud u Karlovcu objavljuje da je temeljem Odluke Predsjednice suda broj 13 Su-24/2018 od 14. ožujka 2018. otvorena osnovana zemljišna knjiga za k.o. Čorkova Uvala, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela Općinskog suda u Karlovcu, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

Dana 14. ožujka 2018. otvara se ispravni postupak glede osnovane zemljišne knjige za k.o. Čorkova Uvala, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 16. travnja 2018., time da se neće razmatrati prijave i prigovori o kojima je već bilo odlučivano tijekom postupka osnivanja zemljišne knjige.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za k.o. Čorkova Uvala će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.

U Karlovcu, 14. ožujka 2018.

Zemljišno knjižni sudac: Tomislav Maras

 


 
Z-11050/17

O G L A S

Općinski sud u Karlovcu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH Klasa: 932-01/17-01/607, Ur.br.: 514-04-03-02-17-02 od 19. rujna 2017. pokrenut postupak za osnivanje zemljišne knjige za područje k.o. Zdenac, te se pozivaju svi posjednici, osobe upisane u knjigu položenih ugovora i kartone zemljišta te sve zainteresirane osobe koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu da stave svoju prijavu prava vlasništva te da uz istu dostave isprave na kojima temelje svoje pravo vlasništva sve do 01. travnja 2018.

Po proteku roka za stavljanjem prijava prava vlasništva donijet će se Odluka o otvaranju zemljišne knjige te će se svi upisi u zemljišnu knjigu za osnovanu zemljišnu knjigu za k.o. Zdenac smatrati istinitim.

U Karlovcu 25. listopada 2017.

Zemljišno knjižni sudac: Tomislav Maras

 


 

Z-144/14 

O G L A S

Općinski sud u Karlovcu, zemljišno-knjižni odjel u Slunju, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH Klasa: 932-01/09-01/277, Ur.br.: 514-04-03-02-13-2 od 18. ožujka 2013.g. pokrenut postupak za osnivanje zemljišne knjige za područje K.O. Kremen, te se pozivaju svi posjednici, osobe upisane u knjigu položenih ugovora i kartone zemljišta te sve zainteresirane osobe koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišnu knjigu da stave svoju prijavu prava vlasništva te da uz istu dostave isprave na kojima temelje svoje pravo vlasništva sve do 01. listopada 2014.g.

Po proteku roka za stavljanjem prijava prava vlasništva donijet će se odluka o otvaranju zemljišne knjige te će se svi upisi u zemljišnu knjigu za osnovanu zemljišnu knjigu za K.O. Kremen smatrati istinitim.

U Karlovcu, dana 27. veljače 2014.g.

Zemljišno knjižni sudac: Tomislav Maras