Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Plan nabave

 

Plan nabave za Općinski sud u Karlovcu za 2020. godinu 

 

Izmjene plana nabave za Općinski sud u Karlovcu za 2019. godinu

 

Izmjene plana nabave za Općinski sud u Karlovcu za 2019. godinu

 

Izmjene plana nabave za Općinski sud u Karlovcu za 2019. godinu

 

Plan nabave za Općinski sud u Karlovcu za 2019. godinu

 

Plan nabave za Općinski sud u Karlovcu za 2018. godinu

 

Izmjene plana nabave za Općinski sud u Karlovcu za 2017. godinu

 

Plan nabave za Općinski sud u Karlovcu za 2017. godinu

 

Plan nabave za Općinski sud u Karlovcu za 2016. godinu

 

Plan nabave za Općinski sud u Karlovcu za 2015. godinu

 


 

Izmijenjeni Plan nabave za 2014. godinu

 


 

Broj: 41 Su 31/2013


Karlovac, 06.02.2014. god.


Na temelju čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 83/13, NN 143/13) predsjednik Općinskog suda u Karlovcu donosiPLAN NABAVE ZA 2014. GODINU 


 


R. br.

Predmet nabave

EV broj

Procijenjena vrijednost (bez PDV-a)

Vrsta postupka

Ugovor ili OS

Planirani početak

Planirano trajanje ugovora ili OS

1

Usluga fiksne telekomunikacije  

30.000,00

       

2

Poštanske usluge

892.000,00

Otvoreni postupak

Ugovor temeljem okvirnog sporazuma

1.4.2014.

do 02.03.2016.

3

Usluge tekućeg održavanja opreme  

30.000,00

       

4

Usluge uvezivanja  

20.000,00

       

5

Papir i papirna konfekcija  

85.000,00

       

6

Toneri

2/13 

90.000,00

Otvoreni postupak JN 

OS 

01.02.2014. 

2 g. 

7

Uredske potrepštine  

30.000,00 

8

Higijenski materijal

20.000,00

 

 

Predsjednik suda

 

Tomislav Maras