Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Obnova ZK knjiga

Z-2976/08

O G L A S


Općinski sud u Karlovcu, zemljišno-knjižni odjel u Karlovcu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH klasa: 932-01/06-01/281, Ur. br.: 514-03-03-02/3-11-4 od 29. lipnja 2011.godine otvorena obnovljena zemljišna knjiga za K.O. Karlovac II, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela u Karlovcu, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

Dana 29. lipnja 2011. godine otvara se ispravni postupak glede obnovljene zemljišne knjige za K.O. Karlovac II, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 29. kolovoza 2011. godine.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za K.O. Karlovac II će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.


U Karlovcu, dana 11. srpnja 2011.g.


Zemljišno knjižni sudac: Tomislav Maras

 

 


 

 

Z-4219/11

O G L A S


Općinski sud u Karlovcu, zemljišno-knjižni odjel u Karlovcu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH klasa: 932-01/04-01/182, Ur. br.: 514-03-03-02/3-11-1 od 29. lipnja 2011. godine otvorena obnovljena zemljišna knjiga za K.O. Vodena Draga te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela u Karlovcu, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

Dana 29. lipnja 2011. godine otvara se ispravni postupak glede za obnovljenu zemljišnu knjigu za K.O. Vodena Draga, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 29. prosinca 2011. godine.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za K.O. Vodena Draga će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.


U Karlovcu, dana 12. srpnja 2011. godine


Zemljišno knjižni sudac: Tomislav Maras

 


 

 

Z-4223/11


O G L A S


Općinski sud u Karlovcu, zemljišno-knjižni odjel u Karlovcu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH klasa: 932-01/04-01/182, Ur. br.: 514-03-03-02/3-11-1 od 29. lipnja 2011. godine otvorena obnovljena zemljišna knjiga za K.O. Svojić te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela u Karlovcu, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

Dana 29. lipnja 2011. godine otvara se ispravni postupak glede za obnovljenu zemljišnu knjigu za K.O. Svojić, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 29. prosinca 2011. godine.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za K.O. Svojić će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.


U Karlovcu, dana 12. srpnja 2011. godine


Zemljišno knjižni sudac: Tomislav Maras

 

 


 

 

Z-4222/11

O G L A S


Općinski sud u Karlovcu, zemljišno-knjižni odjel u Karlovcu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH klasa: 932-01/04-01/182, Ur. br.: 514-03-03-02/3-11-1 od 29. lipnja 2011. godine otvorena obnovljena zemljišna knjiga za K.O. Poloj, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela u Karlovcu, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

Dana 29. lipnja 2011. godine otvara se ispravni postupak glede za obnovljenu zemljišnu knjigu za K.O. Poloj, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 29. prosinca 2011. godine.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za K.O. Poloj će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.


U Karlovcu, dana 12. srpnja 2011. godine


Zemljišno knjižni sudac: Tomislav Maras

 


 

Z-4217/11
O G L A S


Općinski sud u Karlovcu, zemljišno-knjižni odjel u Karlovcu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH klasa: 932-01/04-01/182, Ur. br.: 514-03-03-02/3-11-1 od 29. lipnja 2011. godine otvorena obnovljena zemljišna knjiga za K.O. Otok na Dobri, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela u Karlovcu, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

Dana 29. lipnja 2011. godine otvara se ispravni postupak glede za obnovljenu zemljišnu knjigu za K.O. Otok na Dobri, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 29. prosinca 2011. godine.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za K.O. Otok na Dobri će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.


U Karlovcu, 12. srpnja 2011. godine


Zemljišno knjižni sudac: Tomislav Maras

 


 

Z-4221/11

O G L A S


Općinski sud u Karlovcu, zemljišno-knjižni odjel u Karlovcu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH klasa: 932-01/04-01/182, Ur. br.: 514-03-03-02/3-11-1 od 29. lipnja 2011. godine otvorena obnovljena zemljišna knjiga za K.O. Mrežnica, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela u Karlovcu, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

Dana 29. lipnja 2011. godine otvara se ispravni postupak glede za obnovljenu zemljišnu knjigu za K.O. Mrežnica, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 29. prosinca 2011. godine.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za K.O. Mrežnica će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.


U Karlovcu, dana 12. srpnja 2011 godine


Zemljišno knjižni sudac: Tomislav Maras

 


 

Z-4220/11


O G L A S


Općinski sud u Karlovcu, zemljišno-knjižni odjel u Karlovcu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH klasa: 932-01/04-01/182, Ur. br.: 514-03-03-02/3-11-1 od 29. lipnja 2011. godine otvorena obnovljena zemljišna knjiga za K.O. Koransko Selo, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela u Karlovcu, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

Dana 29. lipnja 2011. godine otvara se ispravni postupak glede za obnovljenu zemljišnu knjigu za K.O. Koransko Selo, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 29. prosinca 2011. godine.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za K.O. Koransko Selo će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.


U Karlovcu, dana 12. srpnja 2011. godine


Zemljišno knjižni sudac: Tomislav Maras

 


 

Z-3645/11


O G L A S


Općinski sud u Karlovcu, zemljišno-knjižni odjel u Karlovcu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH klasa: 932-01/10-01/535, Ur.br.: 514-03-03-02/3-11-13 od 30. lipnja 2011.g. otvoren dio zemljišne knjige za K.O. Gornji Zvečaj, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela u Karlovcu, izvrše uvid u novoosnovani zemljišnoknjižni uložak 94 K.O. Gornji Zvečaj.

Dana 30. lipnja 2011. godine otvara se ispravni postupak glede dopunjene zemljišne knjige za z.k.ul. 94 K.O. Gornji Zvečaj, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi trebalo upis u tom z.k. ulošku izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 30. kolovoza 2011. godine.

Svi upisi u zemljišnu knjigu za z.k. ul. 94 K.O. Gornji Zvečaj će se smatrati istinitim po proteku roka za ispravak, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.


U Karlovcu, dana 11. srpnja 2011. godine


Zemljišno knjižni sudac: Tomislav Maras

 

 


 

 

Z-4216/11


O G L A S


Općinski sud u Karlovcu, zemljišno-knjižni odjel u Karlovcu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH klasa: 932-01/04-01/182, Ur. br.: 514-03-03-02/3-11-1 od 29. lipnja 2011. godine otvorena obnovljena zemljišna knjiga za K.O. Perjasicu, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela u Karlovcu, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

Dana 29. lipnja 2011. godine otvara se ispravni postupak glede za obnovljenu zemljišnu knjigu za K.O. Perjasicu, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 29. prosinca 2011.godine.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za K.O. Perjasicu će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.


U Karlovcu, dana 12. srpnja 2011. godine


Zemljišno knjižni sudac: Tomislav Maras

 


 

 

Z-4218/11


O G L A S


Općinski sud u Karlovcu, zemljišno-knjižni odjel u Karlovcu, objavljuje da je temeljem Odluke ministra pravosuđa RH klasa: 932-01/04-01/182, Ur. br.: 514-03-03-02/3-11-1 od 29. lipnja 2011. godine otvorena obnovljena zemljišna knjiga za K.O. Zagorje, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela u Karlovcu, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

Dana 29. lipnja 2011. godine otvara se ispravni postupak glede za obnovljenu zemljišnu knjigu za K.O. Zagorje, pa se pozivaju sve osobe koje smatraju da bi upise u zemljišnoj knjizi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati, da svoje prigovore i prijave stave zemljišno knjižnom sudu do 29. prosinca 2011. godine.

Po proteku navedenog datuma svi upisi u zemljišnu knjigu za K.O. Zagorje će se smatrati istinitim, a ukoliko stranke propuste staviti svoju prijavu ili prigovor u roku za ispravak, preuzimaju pravne posljedice takvog propuštanja, time da se navedeni rok ne može produžiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.


U Karlovcu, dana 12. srpnja 2011. godine


Zemljišno knjižni sudac: Tomislav Maras