Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Ostvarivanje prava na pristup informacijama

 

    Temeljem čl. 42 Zakona o sudovima (Narodne novine 28/2013, 33/2015, 82/2015) glasnogovornik suda je sudac, sudski savjetnik ili osoba koju odredi predsjednik suda godišnjim rasporedom poslova a imenovani daje obavijesti o radu suda u skladu s ovim Zakonom, Sudskim poslovnikom i Zakonom o pravu na pristup informacijama.

    Temeljem čl. 13 Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) sud određuje službenika za informiranje koji je osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama. Imenovani obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, zatim unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti i osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.
    Sud će ograničiti pristup informacijama prema čl. 15 i 16 Zakona o pravu na pristup informacijama, što uključuje i ograničenja propisana odredbama drugih zakona: čl. 130 Zakona o sudovima (Narodne novine 28/2013, 33/2015, 82/2015), čl. 307 Zakona o parničnom postupku (Službeni list SFRJ 4/1977, 36/1977, 36/1980, 6/1980, 69/1982, 43/1982, 58/1984, 74/1987, 57/1989, 20/1990, 27/1990, 35/1991 Narodne novine 53/1991, 91/1992, 112/1999, 129/2000, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 2/2007, 96/2008, 84/2008, 123/2008, 57/2011, 25/2013, 89/2014), čl. 351 Obiteljskog zakona (Narodne novine 103/2015), čl. 6 Ovršnog zakona (Narodne novine 112/2012, 25/2013, 93/2014) i dr.

 

Glasnogovornik suda
Blaženka Lugar Vladić
Tel.: +385 47 606 201
(radnim danom
od 13:00 do 14:00)
Fax: +385 47 415 310

E-mail: blazenka.lugar@oska.pravosudje.hr 

 

 

 

Službenik za informiranje

Maja Vidović

Tel.: +385 47 606 241

(radnim danom
od 13:00 do 14:00)

Fax: +385 47 415 310

E-mail: maja.vidovic@oska.pravosudje.hrOdluku Predsjednika suda broj 26 Su-45/2014 od 27. siječnja 2014. godine kojom se određuje Službanica za informiranje možete pogledati ovdje.

 

Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu u PDF formatu možete pogledati ovdje, a u CSV formatu možete pogledati ovdje.

 

Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu u PDF formatu možete pogledati ovdje, a u CSV formatu možete pogledati ovdje.