Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Priopćenja Suda

 

Obavijest vezano za zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela

 

Na temelju Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine, o pravu na naknadu za žrtve kaznenih djela odlučuje Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela.

Obradu predmeta novčanih naknada za žrtve kaznenih djela provodi Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstvo pravosuđa koja:
- zaprima zahtjeve za naknadu žrtava kaznenih djela,
- daje upute i informacije podnositeljima zahtjeva,
- izrađuje nacrte odluka i
- obavlja sve administrativno tehničke poslove za potrebe Odbora.

Žrtva može ostvariti pravo na naknadu:
- troškova liječenja i
- izgubljene zarade do iznosa od 35.000 kn,

Bliski krvni srodnik preminule žrtve ima pravo na naknadu:
- zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000 kn i
- pogrebnih troškova do iznosa od 5.000 kuna.

Informacije o pravu na naknadu dužni su pružiti policija, državno odvjetništvo i sudovi.

Detaljnije informacije o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu:

Brošura o pravima žrtava kaznenih djela

(
The brochure on the victims' rights pursuant to the crime victims’ compensation act) i

Obrazac zahtjeva za naknadu

(The application form for financial compensation of the crime victims) ili
pozivom na besplatni broj Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006.


Dodatne informacije možete saznati na stranicama Minstarstva pravosuđa RH


  

Priopćenje suda za medije ( novinare i dr. ) !

 

Obaviještavamo Vas da se za sve informacije možete obratiti putem  E-mail adrese glasnogovornice suda:   maja.vidovic@oska.pravosudje.hr ili iznimno telefonom na broj 047/606-241 od 13:00 do 14:00.

 

 


 

Obavijest!

 

Sukladno odredbi čl. 2 Zakona o područjima i sjedištima sudova  ( NN 85/08 ) , a koja je stupila na snagu  dana 01.siječnja 2009.g. Općinski sud u Karlovcu nadležan je za područje općina: Draganić, Krnjak, Lasinja, Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol, Netretić, Ribnik, Žakanje, Kamanje, Cetingrad, Rakovica i Vojnić i gradova Slunj, Ozalj, Duga Resa i Karlovac.