Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Sudske pisarnice
SJEDIŠTE OPĆINSKOG SUDA U KARLOVCU

PRIJEMNA PISARNICA


MARICA KIRIN 
Upraviteljica sudske pisarnice
tel.047/ 606-259
soba br.103

MARIJA MAJCUNIĆ
zamjenica upraviteljice sudske pisarnice


PRIJEM STRANAKA
08,00-14,00 sati
stanka:
11,00-11,30 sati


PARNIČNA PISARNICA :

MIRA MALKOVIĆ 
MARINA PAULIĆ  
ŽELJKA BAČELIĆ 

tel.br.047/606-230
soba br.129

PRIJEM STRANAKA ( pon.,uto,čet.i pet. ):
08,30-14,00 sati
srijedom samo u hitnim slučajevima

stanka:
11,00-11,30 sati


KAZNENA PISARNICA

ŽELJKA ŠTRUCELJ
VESNA ŠTEFANAC 
tel.br. 047/606-106 I
soba br.128

PRIJEM STRANAKA ( pon.,uto,čet.i pet. ):
08,30-14,00 sati
izdavanje uvjerenja:
09,00-13,00 sati

stanka:
11,00-11,30 sati


OVRŠNA PISARNICA:

MLADEN MIŠKULIN ( OVR )
tel.br.047/606-228
soba br.101

JADRANKA MATAN ( OVRV i POVRV )
tel.br.047/606-244
soba br.101

PRIJEM STRANAKA (pon.,uto,čet.i pet. ):
08,30-14,00 sati
srijedom samo u hitnim slučajevima

stanka:
11,00-11,30 sati


IZVANPARNIČNA PISARNICA

OSTAVINE

SLOBODAN KATIĆ
tel.br.047/606-229
soba br.127

PRIJEM STRANAKA (pon.,uto,čet.i pet. ):
08,30-14,00 sati
srijedom samo u hitnim slučajevima

stanka:
11,00-11,30 sati

R1 i R2, POM, RO

ANA BUJADILO
tel.br.047/ 606-229
soba br. 127