Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
sudski odjeli

     U sudovima koji imaju više sudskih vijeća, odnosno sudaca pojedinaca koji odlučuju o stvarima iz jednog ili više srodnih pravnih područja ustanovljuju se odjeli u čiji sastav ulaze suci koji o tim stvarima odlučuju.

     Godišnjim rasporedom poslova ustrojava se odjel te određuje predsjednik odjela koji rukovodi njegovim radom. 
GRAĐANSKI ODJEL 

RENATA VRĐUKA 
predsjednica građanskog odjela 

MIROSLAV KOSANOVIĆ 
zamjenik predsjednice građanskog odjela
Ovršni suci

JOSIP ŠTRUCELJ
organizira rad ovršnog odjela OVR
MIROSLAV KOSANOVIĆ
oragnizira rad ovršnog odjela OVRV

 
Obiteljski suci

ANĐELKA DUKOVAC
MARIJANKA CINDRIĆ ŽUPANIĆ
KAZNENI ODJEL 

JASMINA ŠTRUCELJ
predsjednica kaznenog odjela
BLAŽENKA LUGAR VLADIĆ
zamjenica predsjednice kaznenog odjela 


Suci za mladež 

JASMINA ŠTRUCELJ
BLAŽENKA LUGAR VLADIĆ
NATAŠA RADE
SNJEŽANA MARKUŠ
TIHANA LAPTALO MEDARIĆ

PREKRŠAJNI ODJEL
JOZEFA SEPI
predsjednica prekršajnog odjela
LJILJANA SKALE
zamjenica predsjednice prekršajnog odjela

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL U SJEDIŠTU OPĆINSKOG SUDA U KARLOVCU

TOMISLAV MARAS

zemljišnoknjižni sudac 


ANĐELKA DUKOVAC 

zamjenica zemljišnoknjižnog suca


Postupke mirenja vodi sudac 

TOMISLAV MARAS
 
sudac izmiriteljSudac zadužen za praćenje sudske prakse 

BLAŽENKA GLAD