Vijest

OGLAS O OTVARANJU OBNOVLJENE ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA K.O. Utinja Vrelo

 

Općinski sud u Karlovcu, zemljišno-knjižni odjel u Vojniću, objavljuje da je temeljem Odluke Predsjednika suda broj 13 Su-128/09 od 04. siječnja 2016.g. otvorena obnovljena zemljišna knjiga za k.o. Utinja Vrelo, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela u Vojniću, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

 

Oglas o otvaranju obnovljene zemljišne knjige za k.o. Utinja Vrelo možete pogledati ovdje.

Odluku o otvaranju obnovljene zemljišne knjige za k.o. Utinja Vrelo možete pogledati ovdje.

 


 


Plaćanje sudskih pristojbi u zemljišnoknjižnim postupcima


Podatke o zemljišnoknjižnim postupcima te o iznosima potrebnih pristojbi u njima i brojevima računa i ostalim podacima možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

- za uknjižbu ovdje.

- za brisanje ovdje.

- za ZK izvadak ovdje.

- za promjenu podataka ovdje.

 

 

 


 

 

PRESELJENJE SUDA NA NOVU ADRESU – MATICE HRVATSKE 4, A ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA NA ADRESU – MEŠTROVIĆEVA 8

Ovim vas putem obavještavamo da se Općinski sud u Karlovcu privremeno seli na novu adresu s obzirom na to da će se zgrada na adresi Tgr hrvatskih branitelja 1 u Karlovcu obnavljati.

Postupak preseljenja Općinskog suda u Karlovcu počinje u petak 18. rujna 2015., a završiti će najkasnije do 5. listopada 2015.

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Karlovcu preselit će se u razdoblju od 18. rujna 2015. do 20. rujna 2015. te s ponedjeljkom 21. rujna 2015. počinje s radom na novoj adresi, Meštrovićeva 8 u Karlovcu.

Ističemo da će se i tijekom razdoblja preseljenja obavljati poslovi iz nadležnosti Općinskog suda u Karlovcu sa strankama kao i da će se nastojati provesti zakazane rasprave, ali molimo stranke i zainteresirane osobe za razumijevanje s obzirom na to da se radi o zaista obimnom poslu.

 


   

PRIOĆENJE ZA JAVNOST – REORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

U skladu s člankom 2. Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine broj 128/14) određeno je da područje nadležnosti Općinskog suda u Karlovcu obuhvaća:
- općine Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje i
- gradove Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Ozalj, Slunj i Vrbovsko.

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Zakona o područjima i sjedištima sudova s danom 1. travnja 2015. godine Općinski sud u Ogulinu nastavlja s radom kao Stalna služba Općinskog suda u Karlovcu.

Jednostavni sudski poslovi kao što su primjerice pribavljanje uvjerenja da se protiv stranke ne vodi kazneni postupak ili ovjere dokumenata za inozemstvo i dalje će se obavljati na istoj lokaciji.

Ostavinski predmeti dodjeljuju se u rad javnim bilježnicima sa sjedištem u mjestu prebivališta ostavitelja.

Tužbe, žalbe i ostalih podnesci podnose se u bilo kojoj lokaciji nadležnog suda (dakle, i u stalnoj službi).

Građanski predmeti rješavaju se u najbližoj lokaciji nadležnog suda u kojoj će se predmet najbrže riješiti.

Radni i kazneni spisi rješavaju se u pravilu u sjedištu nadležnog suda, dakle, u Karlovcu.

Žalbeni predmeti rješavaju se na županijskim sudovima određenima elektroničkom dodjelom predmeta jer se takvi postupcci u pravilu rješavaju bez nazočnosti stranaka.

Žalbeni radni, obiteljski i zemljišnoknjižni predmeti rješavaju se u specijaliziranim županijskim sudovima kako bi se osigurala učinkovitija pravna zaštita građana i ujednačenija sudska praksa.


Zakon o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine broj 128/14)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_128_2430.html

Dodatne informacije o reorganizaciji pravosuđa možete saznati na stranicama Ministarstva pravosuđa:
https://pravosudje.gov.hr/reorganizacija/6177

  


 


e-Predmet – javni i besplatni pristup osnovnim podacima sudskih predmeta

Ministarstvo pravosuđa, kao glavni korisnik projekta IPA 2009 „Implementacija eSpisa na odabrane općinske sudove“, od 18. travnja pustilo je u promet javnu i besplatnu uslugu pristupa osnovnim podacima sudskih predmeta zainteresiranim osobama putem internet adrese http://e-predmet.pravosudje.hr.

E-Predmet omogućit će građanima uvid u status njihovih predmeta, odnosno,informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta za predmete koji se trenutno nalaze u eSpis sustavu, a to su predmeti svih županijskih i trgovačkih sudova, te predmeti sa 46 općinskih sudova. Do kraja 2013. godine eSpis će, kroz IPA projekt, biti implementiran i na ostale općinske sudove.

 

 


 

Sukladno odredbi čl. 2 Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 85/08) , a koja je stupila na snagu dana 01. siječnja 2009.g. Općinski sud u Karlovcu nadležan je za područje općina: Draganić, Krnjak, Lasinja, Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol, Netretić, Ribnik, Žakanje, Kamanje, Cetingrad, Rakovica i Vojnić i gradova Slunj, Ozalj, Duga Resa i Karlovac. 

 24.11. 2006 - Pokrenute su web stranice Općinskog suda u Karlovcu u sklopu projekta
ePravosuđe pod pokroviteljstvom nadležnog ministarstva.