Ovjera isprava najmenjenih uporabi u inozemstvu

 

 

Ovjera isprava najmenjenih uporabi u inozemstvu

 

( molimo kliknite na link gore za upute sa stranice Općinskog suda u Makarskoj )