Suci

Suci Općinskog suda u Makarskoj:

Jelenka Alemani
Veronika Aračić
Slavica Bašić
Marija Čosić
Antun Fagarazzi
Ankica Karoglan
Ante Knezović
Nevenka Kolovrat
Angela Koštro
Barbara Mendeš
Boro Misir
Zlata Rebić
Radoslav Roso
Vinko Sočo
Slavko Štrbac
Ante Topić
Dražen Ujević
Marijana Visković