Stalna služba Čazma
Općinski sud u Ivanić-Gradu - Stalna služba Čazma
Trg čazmanskog kaptola 20
43240 Čazma

tel. (+385 43) 771-026 - referada I - sudac: Alma Horvatinović

tel. (+385 43) 771-453 - zemljišnoknjižni odjel

fax. (+385 43) 771-011

e-mail: Melita.Sporcic@osig.pravosudje.hr