Obavijest

 

 

Zakonom o područjima i sjedištima sudova ("Narodne novine" broj 67/18) došlo do reorganizacije mreže sudova tako da je Prekršajni sud u Dubrovniku prestao postojati pripajanjem Općinskom sudu u Dubrovniku prema području nadležnosti, tako da su Stalne službe do sada Prekršajnog suda u Dubrovniku i to Stalna služba Lastovo, Korčula i Blato pripojeni Općinskom sudu u Dubrovniku.

 

 

Općinski sud Dubrovnik

 

 

Osnovne informacije


Općinski sud u Dubrovniku

Dr. Ante Starčevića 23

Dubrovnik

tel.: (020) 357 888

______________________________________________________


Općinski sud u Dubrovniku
Stalna služba u Korčuli

Put Sv. Nikole b.b.
20260 Korcula
tel. +385 (20) 711-127

_____________________ 

Općinski sud u Dubrovniku
Stalna služba u Blatu


Trg dr. Franje Tuđmana 1
20271 Blato
Tel: (020) 851 923
Fax: (020) 852 603

 

_____________________ 

Općinski sud u Dubrovniku
Stalna služba u Lastovu

Dolac 3
20290 Lastovo
Tel/Fax: (020) 801 232

_____________________