Unutarnje ustrojstvo suda

 

                                   S u d s k i  o d j e l i


Sudske odjele čine:


kazneni odjel
parnični odjel
obiteljski odjel
ovršni odjel
zemljišnoknjižni odjel

Voditeljica stalne službe u Delnicama

 Renata Rački,sudac

 

Zamjenik voditeljice stalne službe

Dinko Urh,sudac

 

 

  Sudski savjetnik
    
Mirjana Branjušić

 

   Zajednička sudska pisarnica

     Mirjana Volf

     Branka Rede

     Dubravko Rački

 
   Administrativni referent-sudski zapisničar:

     Tatjana Mihelčić

     Alemka Briški

     Martina Prelac

 

  Služba održavanja
     Josip Mihelčić

     Jasmina Lakić
     Elmaza Jusufi

 

   Zemljišno-knjižni odjel u Delnicama

     Maja Košmrl, ovlašteni zk referent

     Goranka Rački, ovlašteni zk referent

     Nikolina Đurić, zk referent

     Ksenija Jambrešić, zk referent

 

  Zemljišno-knjižni odjel u Čabru

     Stjepan Žagar, ovlašteni zk referent