Obavijest e-Predmet

Građani putem besplatne javne usluge e-Predmet mogu na adresi

 

http://e-predmet.pravosudje.hr/

 

ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.