Reorganizacija Općinskog i Prekršajnog suda u Rijeci

 Poštovani posjetitelji,

Dana 1. siječnja 2019. godine stupa na snagu novi Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18) prema kojem dolazi do reorganizacije Općinskog i Prekršajnog suda u Rijeci spajanjem i razdvajanjem postojećih sudova .

Općinski sud u Rijeci (spojen s prekršajnim sudom) obuhvaća Stalne službe u Delnicama, Malom Lošinju i Opatiji te sjedište suda u Rijeci.

 

 

 

e-Predmet

e-Predmet - javni i besplatni pristup osnovnim podacima sudskih predmeta 
 
Ministarstvo pravosuđa pustilo je 18. travnja 2013. godine u promet javnu i besplatnu uslugu pristupa osnovnim podacima sudskih predmeta zainteresiranim osobama putem internet adrese

http://e-predmet.pravosudje.hr/
 
e-Predmet omogućuje građanima uvid u status njihovih predmeta, odnosno informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta, za predmete koji se trenutno nalaze u eSpis sustavu.