Vijest

Poštovani posjetitelji,

Od 1. travnja 2015. godine dosadašnji Općinski sudovi u Crikvenici, Delnicama, Krku, Malom Lošinju,Opatiji i Rabu postaju stalne službe Općinskog suda u Rijeci.Njihovim stranicama možete pristupiti preko izbornika na desnoj strani

e-Predmet
e-Predmet - javni i besplatni pristup osnovnim podacima sudskih predmeta


Ministarstvo pravosuđa pustilo je 18. travnja 2013. godine u promet javnu i besplatnu uslugu pristupa osnovnim podacima sudskih predmeta zainteresiranim osobama putem internet adrese
http://e-predmet.pravosudje.hr/.


e-Predmet omogućuje građanima uvid u status njihovih predmeta, odnosno informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta, za predmete koji se trenutno nalaze u eSpis sustavu.