Uknjižba Z
                                     Popis potrebnih dokumenata za upis stvarnih
                                                i drugih prava ( Uknjižba Z)


DAROVANJE

Prijedlog (5x)
Ugovor o darovanju*
Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
Pristojba od 250,00 kn
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa


FIDUCIJARNI PRIJENOS

Prijedlog (5x)
Ugovor ili sporazum solemniziran kod javnog bilježnika
Pristojba - oslobođeno


HIPOTEKA

Prijedlog (3x)
Ovjereni ugovor o kreditu*
Pristojba od 250,00 kn
Ako je isprava javnobilježnički akt ili javnobilježnički solemnizirana, oslobođena je od pristojbe.
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa

KUPOPRODAJA

Prijedlog (5x)
Ugovor o kupoprodaji*
Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
Pristojba od 250,00 kn
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa

OSTAVINA

Rješenje o nasljeđivanju - uknjižba se vrši službeno
Rješenje o nasljeđivanju sa klauzulom pravomoćnosti

PRIVREMENA MJERA

Vrši se službeno
Dokaz od strane suda (rješenje)


ZAMJENA

Prijedlog (5x)*|
Ugovor o zamjeni*
Pristojba od 250,00 kn, osim kod arondacije.
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa

DIOBA - RAZVRGNUĆE SUVLASNIŠTVA

Prijedlog (5x)
Diobni ugovor*
Oslobođeno od plaćanja sudske pristojbe.
 * Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa.
ETAŽIRANJE

Prijedlog (5x)
Potvrda Ureda državne uprave ( Ureda za prostorno uređenje) o posebnim dijelovima
Međusuvlasnički ugovor* (ako se radi o više suvlasnika)
Ovjereno očitovanje (ako se radi o jednom vlasniku)
Pristojba od 250,00 kn
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa

PRETVORBA

Prijedlog (5x)
Izvod iz registra Trgovačkog suda
Rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju
Riješenje o iskazu nekretnina
Pristojba 0d 250,00 kn