Povijesni podaci

OPĆINSKI SUD U DARUVARU

17. siječnja 1858.g. u listu C zk.ul. broj 97 k.o.Daruvar izvršen je prvi upis. Zbog toga je 17. siječnja utvrđen kao DAN OPĆINSKOG SUDA U DARUVARU.

1. siječnja 1851.g. osnovan je Kotarski sud u Daruvaru, ali faktički sud nije počeo djelovati zbog političkih razloga.

1874.g. donesen je Zakon o ustroju sudova prve molbe, te je između ostalih kotarskih sudova, utemeljen i Kotarski sud u Daruvaru.

Kotarski sud u Daruvaru utemeljen je Naredbom Kraljevske zemaljske vlade - Odjela za pravosuđe br. 364 od 14. veljače 1875.g. Tom naredbom utvrđeno je sjedište i teritorij suda, a Naredbom br. 2017 od 29. svibnja 1875.g. preinačen je opseg. Sud je počeo djelovati 1. lipnja 1875.g. Kotarski sud u Daruvaru ustrojen je u opsegu Kraljevskog sudbenog stola u Požegi.  Od tada sud u Daruvaru neprekidno djeluje. Sada je u opsegu Županijskog suda u Bjelovaru.

Od 1. siječnja 2009.g., Općinski sud u Daruvaru ima u svome sastavu tri Stalne službe: u Pakracu, Garešnici i Grubišnom Polju, te spada u red većih sudova u Republici Hrvatskoj.

OPĆINSKI SUD U PAKRACU

Naredbom broj 1200 od 27. lipnja 1877. godine, Kraljevske - hrvatsko - slavonsko - dalmatinske zemaljske vlade, Odjela za pravosuđe, ustrojen je Kotarski sud u Pakracu u opsegu  Kraljevskog sudbenog stola u Požegi. Počeo je s radom 1. rujna 1877. godine.  Od 1. siječnja 2009. godine u opsegu je Općinskog suda u Daruvaru kao Stalna služba.

OPĆINSKI SUDOVI U GAREŠNICI I GRUBIŠNOM POLJU

Naredbom broj 364 od 14. veljače 1875. godine, Kraljevsko - hrvatsko - slavonsko - dalmatinskog Vladinog odjela za pravosuđe ustrojeni su Kotarski sudovi u Garešnici i Grubišnom Polju u opsegu Kraljevskog sudbenog stola u Bjelovaru. Od 1. siječnja 2009. godine Stalne su službe u opsegu Općinskog suda u Daruvaru.