PROMJENA MAIL ADRESA

  

 OBAVIJEST O PROMJENI MAIL ADRESAOd 31. ožujka 2014.g. postojeća adresa Općinskog suda u Daruvaru koja glasi: opcinski.sud.daruvar@bj.t-com.hr će se ugasiti.

Nova službena elektronička adresa Općinskog suda u Daruvaru aktivirana je unutar domene Ministarstva pravosuđa za sudove i glasi:

opcinskisud.daruvar@osda.pravosudje.hr

Od 31. ožujka 2014.g. postojeća adresa za Općinski sud u Daruvaru – Stalnu službu u Garešnici , koja glasi: opcinski.sud.u.garesnici@bj.t-com.hr će se ugasiti.

Nova službena elektronička adresa Općinskog suda u Daruvaru – Stalna služba u Garešnici aktivirana je unutar domene Ministarstva pravosuđa za sudove i glasi:

dragica.peasinovic@osga.pravosudje.hr


Od 31. ožujka 2014.g. postojeća adresa za Općinski sud u Daruvaru – Stalnu službu u Pakracu, koja glasi: opcinski.sud.pakrac@po.t-com.hr će se ugasiti.

Nova službena elektronička adresa Općinskog suda u Daruvaru – Stalna služba u Pakracu aktivirana je unutar domene Ministarstva pravosuđa za sudove i glasi:

opcinskisud.pakrac@ospk.pravosudje.hr