SUDSKE PRISTOJBE - PLAĆANJE

PLAĆANJE SUDSKIH PRISTOJBI

 

 

 Uplata sudske pristojbe vrši se na račun:
DRŽAVNI PRORAČUN RH
Model: HR64
IBAN CODE: HR1210010051863000160
Poziv na broj odobrenja: 5045-3791-VIDI ŠIFARNIK OZNAKA

NAPOMENA :

Za model se obavezno upisuje broj 64 (HR 64), a poziv na broj se u početnom dijelu obavezno sastoji od oznake pristojbi i RKP oznake suda ( 5045-3791)

Kako bi se uplaćena sudska pristojba pravilno evidentirala, u nastavku iza navedenih brojeva
potrebno je upisati šifru predmeta, broj oznake službe suda, broj predmeta i zadnje dvije
znamenke godine predmeta i to na način kao u sljedećem primjeru:

Predmet se vodi pod poslovnim brojem ovoga suda P-100/12.

l. je potrebno upisati šifru oznake predmeta iz tablice u nastavku ( 213 je šifra za P )
2. u nastavku je potrebno upisati broj oznake službe, u primjeru ( 7 Daruvar) bez razmaka
broj predmeta ( 100 )
3. u nastavku upisati samo zadnje dvije znamenke godine ( 12 )

Ispravan poziv na broj u ovom primjeru je:

5045-3791-213710012

 

ŠIFARNIK OZNAKA SPISA I SLUŽBI:

 

OZNAKA SPISA ŠIFRA NAZIV SLUŽBE OZNAKA SLUŽBE
P 213 DARUVAR 7
OVR 116 GAREŠNICA 8
OVRV 117 PAKRAC 1
O 124    
R1 132    
K 130    
POM 159    
Z 100    
POVRV 214    
R2 133    
PL 215    
OVR-jo 647    
RZ 200    
ZS 300    

 

Uplata sudskih pristojbi iz inozemstva
Banka: Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb

SWIFT CODE : NBHRHR2XXXX
Korisnik: Ministarstvo financija RH, Zagreb
Broj računa: 1863000160
IBAN CODE: HR1210010051863000160


Plaćanje novčane kazne

Uplata novčane kazne vrši se na račun:
DRŽAVNI PRORAČUN RH
Model: HR64
IBAN CODE: HR1210010051863000160
SWIFT CODE: NBHRHR2XXXX – za uplate iz inozemstva
Poziv na broj odobrenja: 6084-3791- VIDI ŠIFARNIK OZNAKA
ZA SUDSKE PRISTOJBE


Predmet se vodi pod poslovnim brojem ovoga suda K-50/13.

Ispravan poziv na broj u ovom primjeru je: 6084-3791-13075013.

Uplate na žiro račun depozita

Uplate predujmova za sudska vještačenja, očevide,sudsku
dostavu i dr. vrši se na račun suda otvoren kod HPB:

OPĆINSKI SUD U DARUVARU
Model: HR00
IBAN CODE: HR48 23900011300000961
Poziv na broj odobrenja: OBAVEZNO VIDI NAPOMENU

NAPOMENA:

Za model se obavezno upisuje broj 00 ( HR00 ), a poziv na broj ovisi o oznaci službe
i predmeta za koji se vrši uplata.
Kako bi se uplata pravilno evidentirala u svakom pojedinačnom predmetu, u pozivu
na broj je potrebno upisati oznaku službe odvojeno znakom - šifru oznake predmeta odvojeno znakom - te broj predmeta i godinu predmeta.
Radi što točnijeg pojašnjenja, dan je sljedeći primjer:

Predmet se vodi pod poslovnim brojem P-565/13 kod Stalne službe u Garešnici

1. je potrebno upisati oznaku službe 8 – odvojeno znakom
2. u nastavku je potrebno upisati šifru oznake predmeta iz šifarnika 2 – odvojeno znakom
3. u nastavku upisati broj predmeta i samo zadnje dvije znamenke godine

Ispravan poziv na broj u ovom primjeru je : 8-2-56513

ŠIFARNIK OZNAKA SPISA I SLUŽBI:

 
OZNAKA SPISA ŠIFRA NAZIV SLUŽBE OZNAKA SLUŽBE
OSTAVINE 0 DARUVAR 7
OVR, OVRV 1 GAREŠNICA 8
P 2 PAKRAC 1
R1 3    
R2 4    
K 5    
Z 6    
RZ 7    
POVRV 8    

 

Uplata predujma – depozita iz inozemstva

Na doznaci, u polju napomena, stranka treba navesti
poziv na broj predmeta , a uplatu izvršiti na

Hrvatsku poštansku banku: HPB-Petrinjska 7 – Zagreb
SWIFT CODE: HPBZHR2X
IBAN CODE: 4823900011300000961

Račun je multivalutni.