Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2013.g.

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2013.g.

 REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
URED PREDSJEDNIKA
Daruvar, Stjepana Radića 27

Broj: 17-Su-65/13-3
Daruvar, 09. svibanj 2013. g.Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( „NN“ br. 90/11), predsjednik Općinskog suda u Daruvaru donosi

Odluku
o I. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2013. godinu


U točki II Plana nabave za 2013. g. točke 1, 2 i 4 mijenjaju se i glase:


„ Red. br. 1. Uredski materijal, evidencijski broj 2/13, procijenjena vrijednost bez PDV-a 40.000,00 kn, otvoreni postupak, planirani početak svibanj 2013. g., te trajanje ugovora 12 mjeseci,

Red. br. 2 Toneri, evidencijski broj 2/13, procijenjena vrijednost 47.200,00 kn bez PDV-a, otvoreni postupak, planirani početak svibanj 2013. g., te trajanje ugovora 12 mjeseci,

Red. br. 4. Plin, evidencijski broj 3/13, planirani početak svibanj 2013.g., trajanje ugovora 28. veljače 2014.“

Ostale točke Plana nabave za 2013. g. ostaju neizmijenjene.PREDSJEDNIK SUDA:

Damir Palatinuš