e-Predmet

e-Predmet

 

Od 18. travnja 2013.godine Ministarstvo pravosuđa pustilo je u promet besplatnu javnu uslugu e-Predmet.

 

Građani putem te usluge na adresi http://e-predmet.pravosudje.hr/ mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.