Kontakt

OPĆINSKI SUD U DARUVARU
Stjepana Radića 27
43500 Daruvar

Centrala:   (+385 43) 440-620

Ured predsjednika suda:   (+385 43) 440-625
Fax:   (+385 43) 440-637

Fax za računovodstvo: (+385 43) 440-636

 

 

e-mail adresa suda

 

opcinskisud.daruvar@osda.pravosudje.hr

 

 

Stalna služba suda u Garešnici

Vladimira Nazora 22

43280 Garešnica

 

Centrala: (+385 43) 445-300

Fax: (+385 43)  445-307

 

e-mail:  dragica.peasinovic@osga.pravosudje.hr

 

  

Stalna služba suda u Pakracu

Trg Pape Ivana Pavla II br. 12

34500 Pakrac

 

Centrala: (+385 34) 511-100

Fax: (+385 34)  511-106

 

e-mail: opcinskisud.pakrac@ospk.pravosudje.hr

 

 

 

OBAVIJEST O PROMJENI MAIL ADRESAOd 31. ožujka 2014.g. postojeća adresa Općinskog suda u Daruvaru koja glasi: opcinski.sud.daruvar@bj.t-com.hr će se ugasiti.

Nova službena elektronička adresa Općinskog suda u Daruvaru aktivirana je unutar domene Ministarstva pravosuđa za sudove i glasi:

opcinskisud.daruvar@osda.pravosudje.hr

Od 31. ožujka 2014.g. postojeća adresa za Općinski sud u Daruvaru – Stalnu službu u Garešnici , koja glasi: opcinski.sud.u.garesnici@bj.t-com.hr će se ugasiti.

Nova službena elektronička adresa Općinskog suda u Daruvaru – Stalna služba u Garešnici aktivirana je unutar domene Ministarstva pravosuđa za sudove i glasi:

dragica.peasinovic@osga.pravosudje.hr


Od 31. ožujka 2014.g. postojeća adresa za Općinski sud u Daruvaru – Stalnu službu u Pakracu, koja glasi: opcinski.sud.pakrac@po.t-com.hr će se ugasiti.

Nova službena elektronička adresa Općinskog suda u Daruvaru – Stalna služba u Pakracu aktivirana je unutar domene Ministarstva pravosuđa za sudove i glasi:

opcinskisud.pakrac@ospk.pravosudje.hr