ODLUKU o imenovanju ovlaštenih predstavnika
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
URED PREDSJEDNIKA
Daruvar, Stjepana Radića 27

Broj: 17-Su-159/12-12
Daruvar, 26. travanj 2012. g.Temeljem članka 24. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 90/11) i članka 30. Zakona o sudovima ( Narodne novine broj 122/10 – pročišćeni tekst i 27/11) predsjednik Općinskog suda u Daruvaru donosi 


                                                    O D L U K U

                            o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima
                                 javne nabave koje provodi Općinski sud u Daruvaru kao
                                                      javni naručitelj u 2012. godini                                                                               I.

Općinski sud u Daruvaru, Stjepana Radića 27, OIB: 20466398344, javni je Naručitelj sukladno članku 5. stavku 1. točki. 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 90/11).


                                                                               II.

Ovom Odlukom imenuju se ovlašteni predstavnici Naručitelja za sve postupke koje provodi Općinski sud u Daruvaru kao javni Naručitelj u tijeku 2012. g.


                                                                               III.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja u postupku javne nabave su:

1. Olga Šimon- Danek, mag. iur., ovlašteni predstavnik Naručitelja sa završenim specijalističkimi programom u području javne nabave,
2. Snježana Grgić, upraviteljica pisarnice sudske uprave,
3. Valerija Peter, računovodstveni referent – financijski knjigovođa. 


                                                                                IV.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja pripremaju i provode postupke javne nabave sukladno važećim odredbama Zakona o javnoj nabavi. 

                                                                                V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Daruvaru.


                                                                                                                       PREDSJEDNIK SUDA:

                                                                                                                         Damir Palatinuš ,v.r.