Pregled sklopljenih ugovora

Pregled sklopljenih ugovora

 

 

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA

O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA

 

I) Ugovori o javnoj nabavi

 

Red-ni

broj

Eviden-cijski

broj

nabave

Vrsta

prove-

denog

postupka

Datum

sklapanja

ugovora

Iznos

sklopljenog

ugovora

Razdoblje

na koje je

sklopljen

ugovor

Naziv ponuditelja

s kojim je

sklopljen

ugovor

Datum

konač-nog

izvršenja

ugovora

Konačni

ukupni

iznos

plaćen

temeljem

ugovora

1. Su-132/10

otvoreni

postupak

18.05.

2010.

113.160,61

s PDV-om

1 godina

Stublić Impex d.o.o. Sesv.

Kraljevec

17.05.

2011.

82.925,39 s PDV-om

2. Su-132/10

otvoreni

postupak

18.05.

2010.

      76.798,86 s PDV-om 1 godina

HARD JURA d.o.o.

Bjelovar

17.05.

2011.

70.426,51 s PDV-om

3. 02-10

otvoreni

postupak

29.09.

2010.

660.162,80 bez PDV-a 1 godina

HP -

Hrvatska

pošta d.d.

28.09.

2011.

660.162,80 bez PDV-a

4. Su-142/11 otvoreni
postupak

25.05.

2011.

64.576,23

s PDV-om

12 mjeseci Stublić Impex d.o.o. Sesv.
Kraljevec

24.05.

2012.

 49.961,94 s PDV-om
5. Su-142/11 otvoreni
postupak
25.05.
2011.
46.920,74 s PDV-om 12 mjeseci DIVmar d.o.o. Sarvaš

24.05.

2012.

 30.098,83 s PDV-om
6. Su-142/11 otvoreni
postupak
25.05.
2011.
11.584,14 s PDV-om 12 mjeseci Grafoton d.o.o. Glina

24.05.

2012.

 8.690,61 s PDV-om
7. Su-123/10

pregova-

rački postupak bez pret-

hodne objave

25.07.
2011.

150.115,83

bez PDV-a

od 25.07. do 30.09.

2011.

HP-Hrvatska pošta d.d.

30.09.

2011.

 81.171,60
 8.  Su-222/11-1  pregova-
rački postupak bez pret-
hodne objave

01.10.

2011.

 594.226,10

bez PDV-a

 1 godina  HP-Hrvatska pošta d.d.

 30.09.

2012.

 526.990,30 bez PDV-a
 9.  Su-222/11-2  otvoreni postupak

 03.10.

2011.

 205.408,30

bez PDV-a

 1 godina  HP-Hrvatska pošta d.d.

 02.10.

2012.

 185.302,76 bez PDV-a
 10.  Su-159/12  otvoreni postupak

12.06.

2012.

 114.577,80 bez PDV-a  12 mjeseci  DIV-mar d.o.o. Sarvaš

 11.06.

2013.

 138.699,90 kn s PDV-om
 11.  Su-174/12  otvoreni postupak

 16.07.

2012.

 87.806,55

bez PDV-a

 12 mjeseci  Darkom d.o.o. Daruvar

15.07.

2013.

 110.667,03 kn s PDV-om
 12.  Su-174/12  otvoreni postupak

 20.07.

2012.

 13.000,00

bez PDV-a

 12 mjeseci

 Komunalac d.o.o.

Garešnica

 19.07.

2013.

 18.300,94 kn s PDV-om
 13.  Su-174/12  otvoreni postupak

 01.08.

2012.

 47.156,23

bez PDV-a

 12. mjeseci

 Komunalac

d.o.o.

Pakrac

 31.07.

2013.

 59.309,11 kn s PDV-om
 14.

 Su-209/12

E-MV3/12

pregoravački postupak bez prethodne objave 01.10.2012. 170.581,20 kn 3 mjeseca HP-Hrvatska pošta d.d. 31.12.2012. 208.927,50
 15.

Su-209/12

E-MV4/12

pregovarački postupak bez prethodne objave 01.10.2012. 16.808,80 kn 3 mjeseca HP-Hrvatska pošta d.d. 31.12.2012. 19.440,20
 16.  Ev.broj 2/13  otvoreni postupak  2.9.2013.  99.090,65 kn s PDV-om  1 godina  DIV-MAR do.o. Sarvaš  1.9.2014.  72.352,88 kn s PDV-om
17. Ev.broj 3/13 otvoreni postupak 1.8.2013. 122.762,50 kn s PDV-om 7 mjeseci DARKOM d.o.o. Daruvar 28.2.2014. 113.602,20
18. Ev.broj 3/10 Ugovor na osnovu okvirnog sporazuma 4.9.2013. 482.761,70 kn s PDV-om  15.9.2013. HP-Hrvatska pošta d.d. Do sklapanja dodatka  Okv.spor. od strane Drž. ureda za sred. javnu nabavu  514.387,58
 19.  Ev.broj 3/10  Dodatak ugovoru na okvirni sporazum  16.9.2013.  482.761,70 kn s PDV-om   Do sklapanja novog okv. spor. od strane Drž.ureda za sred. javnu nabavu  HP- Hrvatska pošta d.d.  31.3.2014.  514.387,58
 20.

 17-Su-124/13

 Otvoreni postupak  1.1.2014.  65.698,56 kn  2 godine - ugovor na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za sred. javnu nabavu  GEN-I Zagreb d.o.o. Zagreb  31.12.2015.  
21. 41-Su-107/14 Otvoreni postupak 1.4.2014. 1.287.914,40 kn s PDV-om 2 godine - ugovor na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za sred. javnu nabavu HP- Hrvatska pošta d.d. Zagreb 1.4.2016.
22. 41-Su-65/14 Bagatelna nabava 1.3.2014. 80.000,00 kn s PDV-om

 1 godina

Darkom d.o.o. Daruvar 28.2.2015.  69.091,83 kn s PDV-om
23. 41-Su-65/14 Bagatelna nabava 1.3.2014. 60.000,00 kn s PDV-om 1 godina Komunalac d.o.o. Pakrac 28.2.2015. 49.237,21 kn s PDV-om
24. 41-Su-65/14 Bagatelna nabava 1.3.2014. 23.000,00 kn s PDV-om 1 godina Komunalac d.o.o. Garešnica 28.2.2015. 14.100,93 kn s PDV-om
25. 41-Su-225/14 Bagatelna nabava 1.10.2014. 116.500,00 kn s PDV-om 1 godina  Divmar trgovina d.o.o. Osijek 30.9.2015.
26. 17-Su-150/14 Otvoreni postupak 28.1.2015. 21.500,00 kn s PDV-om 11 mjeseci
ugovor na temelju Okvirnog sporazuma Državnog ureda za sred. javnu nabavu
INA d.d. Zagreb 31.12.2015.