Izdavanje uvjerenja Kr2

IZDAVANJE UVJERENJA KR2

 

Pred Općinskim sudom u Daruvaru izdaju se uvjerenja da se protiv fizičke ili pravne osobe ne vodi kazneni postupak.

Uvjerenje o kaznenom postupku Općinski sud u Daruvaru izdaje osobama koje imaju prebivalište na području Općinskog suda u Daruvaru.

Prebivalište stranke dokazuje se važećom osobnom iskaznicom.

Pristojba na potvrdu o kaznenom postupku se ne naplaćuje u slučajevima kada se potvrda traži:

1. radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu,
2. radi ostvarenja prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
3. radi socijalne zaštite ili
4. u svrhu zasnivanja radnog odnosa.

U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje takve potvrde plaćaju sudsku pristojbu u obliku državnih biljega u iznosu od 30,00 kuna za svako izdano uvjerenje (Tar. br. 35. Zakona o sudskim pristojbama).

Uvjerenje se izdaje u Općinskom sudu u Daruvaru, Stjepana Radića 27.

Radno vrijeme sa strankama je svakog radnog dana od 8,00 do 13,00 sati.

Kontakt telefon: 043-440-620.