ZK izvadak
Za izdavanje zemljišno-knjižnog izvatka naplaćuje se pristojba od 20,00 kn po poluarku, koja se plaća u državnim biljezima, sukladno Tbr. 18. Zakona o sudskim pristojbama.