Zabilježba ZS

                                                            Zabilježba ZS

SPORA

Prijedlog (3x)
Dokaz da se vodi postupak (primjerak tužbe i slično) s pečatom Prijemne pisarnice
Pristojba od 50,00 kn ako prijedlog podnosi stranka, a ne naplaćuje se ako je na temelju sudskog rješenja.

STARATELJSTVA

Prijedlog (3x)
Rješenje Centra za socijalnu skrb s klauzulom pravomoćnosti
Pristojba se ne naplaćuje.

UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

Prijedlog (3x)
Ugovor*
Pristojba od 50,00 kn se naplaćuje na ugovor ovjeren kod suda, a pristojba se ne naplaćuje ako se radi o javnobilježničkom aktu.
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa