Zabilježba Z
                                                               Zabilježba Z

SPORA

Prijedlog (3x)
Dokaz da se vodi postupak (kod suda ili drugog nadležnog tijela - primjerak tužbe s pečatom prijema Prijemne pisarnice)
Pristojba od 50,00 kn ako prijedlog podnosi stranka, a ne naplaćuje se ako je na temelju sudskog rješenja.

STARATELJSTVA

Prijedlog (3x)
Rješenje Centra za socijalnu skrb s klauzulom pravomoćnosti
Pristojba se ne naplaćuje. 

UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Prijedlog (3x)
Ugovor*
Pristojba od 50,00 kn se naplaćuje na ugovor ovjeren kod suda, a pristojba se ne naplaćuje ako se radi o javnobilježničkom aktu.
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa

POSTUPKA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NEKRETNINA NA PODRUČJU RH PRED MINISTARSTVOM VANJSKIH POSLOVA RH

Kupoprodajni ugovor
Preslik zahtjeva za izdavanje suglasnosti radi stjecanja prava vlasništva na nekretnini zaprimljenog kod MVP RH (za strane državljane) primjerak s pečatom Prijemne pisarnice
Pristojba od 50,00 kn