Uknjižba brisanja ZS

                                                    Uknjižba brisanja ZS

DOŽIVOTNOG PLODOUŽIVANJA - UŽIVANJA

Prijedlog (3x)
Smrtni list ili izjava o dobrovoljnom odricanju s izvršenom ovjerom potpisa
Pristojba od 50,00 kn

MALODOBNOSTI

Prijedlog (3x)
Rodni list
Pristojba od 50,00 kn

ZABILJEŽBE SPORA

Vrši se službeno i u tom slučaju sudska pristojba se ne naplaćuje, a ako se vrši  po prijedlogu stranke, tada se naplaćuje sudska pristojba u iznosu od 50,00 kn.
Prijedlog (3x)
Rješenje (Odluka suda)

HIPOTEKE

Prijedlog (3x)
Izjava o brisanju ili brisovnom očitovanju s izvršenom ovjerom potpisa vjerovnika (ako pravnu osobu predstavlja fizička osoba onda se zahtijeva i potvrda iz registra Trgovačkog suda o ovlaštenju fizičke osobe)
Pristojba od 50,00 kn

PRIVREMNE MJERE
DRAŽBE
DRAŽBENOG ROČIŠTA

Vrši se službenim putem