Uknjižba ZS
                    Popis potrebnih dokumenata za upis stana (Uknjižba ZS)


DAROVANJE

Prijedlog (5x)
Ugovor o darovanju*
Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
Pristojba od 250,00 kn
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa

FIDUCIJARNI PRIJENOS

Prijedlog (5x)
Ugovor ili sporazum solemniziran kod javnog bilježnika
Pristojba - oslobođeno

HIPOTEKA

Prijedlog (3x)
Ovjereni ugovor o kreditu*
Pristojba od 250,00 kn
Ako je isprava javnobilježnički akt ili javnobilježnički solemnizirana, oslobođena je od pristojbe.
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa


KUPOPRODAJA

Prijedlog (5x)
Ugovor o kupoprodaji*
Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
Pristojba od 250,00 kn
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa

OSTAVINA

Rješenje o nasljeđivanju - uknjižba se vrši službeno
Rješenje o nasljeđivanju sa klauzulom pravomoćnosti

PRIVREMENA MJERA

Vrši se službeno
Rješenje o izricanju privremene mjere

OTKUP STANA

Ugovor o kupoprodaji*
Potvrda o amortizaciji ili ugovor o korištenju stana
Pristojba 20 % od iznosa pristojbe koja se plaća za uknjižbu ( 25,00 kn + 40,00 kn ako se istovremeno uknjižuje i zalog)
* Kupac i prodavatelj trebaju izvršiti ovjeru potpisa sa klauzulom ex Javnog pravobraniteljstva

ZAMJENA

Prijedlog (5x)
Ugovor o zamjeni*
Dokaz o državljanstvu stjecatelja (domovnica, osobna iskaznica, putovnica)
Pristojba od 250,00 kn
* Onaj čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora izvršiti ovjeru potpisa