Javni oglas u postupku dopune dijela zemljišne knjige za k.o. Sužan

Odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za k.o. Sužan

 

Javni oglas 13 Su-340/2020 – Dopuna dijela zemljišne knjige za k.o. Sužan