Javni oglas u postupku dopune dijela zemljišne knjige za k.o. Soline

Odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za k.o. Soline

 

Javni oglas 13 Su-341/2020 – Dopuna dijela zemljišne knjige za k.o. Soline