Zahtjevi i obrasci

 Sud izdaje uvjerenje da se protiv osobe, na cijelom teritoriju RH, vodi ili ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno da li je doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da li postoji potvrđena optužnica, da li je donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga ili nepravomoćna presuda.
Uvjerenja se izdaju fizičkim i pravnim osobama neovisno o mjestu njihova prebivališta odnosno sjedišta.
Fizičke osobe podnose zahtjev osobnim dolaskom uz predočenje važeće osobne iskaznice, a ako je ista spriječena, može i druga osoba u njeno ime zatražiti uvjerenje uz osobnu iskaznicu osobe za koju traži uvjerenje ili uz presliku ovjerenu od javnog bilježnika .
Zahtjeve pravne osobe predaje, potpisuje i ovjerava pečatom osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.
Sudska pristojba se ne naplaćuje ukoliko se uvjerenje traži u svrhu zasnivanja radnog odnosa, ostvarivanja prava na dodatak za djecu, prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja te prava na socijalnu zaštitu, ili u slučaju ako je stranka zbog svog statusa oslobođena od plaćanja istih prema Zakonu o sudskim pristojbama.
U ostalim slučajevima sudska pristojba od 30,00 kn se naplaćuje u državnim biljezima.
Uvjerenja se izdaju u sobi broj 43, na drugom katu zgrade u vremenu:


Svakim radnim danom od 08:30 - 15:30Izdavanje uvjerenja putem sustava e-GrađaniZahtjev za izdavanjem uvjerenja može se podnijeti putem sustava e-Građani za svrhe za koje se, sukladno Zakonu o sudskim pristojbama, ne naplaćuje sudska pristojba:

- zasnivanje radnog odnosa
- ostvarivanje prava na dodatak za djecu
- ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja
- ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu.Uvjerenje se može pronaći na stranici na kojoj se pregledavaju podneseni zahtjevi te će se dostaviti u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani, a po izboru i na adresu elektroničke pošte.Ako je uvjerenje potrebno u bilo koju drugu svrhu, za uporabu u inozemstvu ili ako je stranka oslobođena od plaćanja sudskih pristojbi prema drugoj osnovi, zahtjev se mora predati u općinskom sudu. Uvjerenja koja su izdana u sudu dostavit će se i u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.  

 

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak