Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Crikvenica, dana 29. kolovoza 2012. godine

Na temelju članka 109. Zakona o sudovima i članka 4. i 21. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 172/03), predsjednik Općinskog suda u Crikvenici mr. sc. Domagoj Vučkov donosi

PRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti pod kojima se omogućava pravo na pristup informacijama i način ostvarivanja toga prava, ograničenja prava na pristup informacijama.Informacija iz članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama o radu Općinskog suda u Crikvenici, uključujući podatke o aktivnostima objavljuju se u priopćenjima za javnost , a kao izvješća dostavljaju se nadležnim tijelima koja ih objavljuju na način dostupan javnosti.

Članak 2.
U Općinskom sudu u Crikvenici ustrojava se Katalog informacija koji sadrži osobito:
- način objavljivanja informacija,
- razloge zbog kojih se može uskratiti pravo na pristup informacijama,
- način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama,
- način čuvanja i pohrane informacija.

U Općinskom sudu u Crikvenici se ustrojava upisnik Sui - o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama a vodi ga glasnogovornik suda.Članak 3.
Godišnjim rasporedom poslova određuje se glasnogovornik suda.

Glasnogovornik suda daje obavijesti o radu suda u skladu s Zakonom o sudovima, Sudskim poslovnikom i Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Članak 4.
Upravni postupak temeljem članka 15. Zakona provodi glasnogovornik Općinskog suda u Crikvenici.Članak 5.
Pravo javnih glasila za nazočnost na sjednicama sudskih vijeća Općinskog suda u Crikvenici uređeno je procesnim zakonima.Članak 6.
Pravo na pristup informacijama može se ograničiti i iz drugih razloga nabrojenih u članku 8. Zakona o zaštiti tajnosti podataka, temeljem odredbi Zakona o sudovima, Zakona o kaznenom postupku, Zakona o parničnom postupku, Obiteljskog zakona, Zakona o pravu na pristup informacijama, Zakona o zaštiti tajnosti podataka, Zakona o zaštiti podataka, Zakona o zaštiti osobnih podataka, Sudskog poslovnika i drugim posebnim zakonima i propisima.Članak 7.
U dijelu prava na pristup informacijama koji nije uređen ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama.Članak 8.
Ovaj Pravilnik primjenjuje se od dana donošenja.

U Crikvenici, 29. kolovoza 2012. godine.PREDSJEDNIK SUDA
mr. sc. Domagoj Vučkov