Kontakti sjedišta suda
Kontakti u sjedištu suda

 

Pisarnica sudske uprave:
tel: (+385 51) 554-012
fax: (+385 51) 554-001
e-mail: Pisarnica.sudske.uprave@oscr.pravosudje.hr

 

 


 

Parnična pisarnica:
tel: (+385 51) 554-010
tel: (+385 51) 554-178
fax: (+385 51) 554-018
e-mail: Opcinskisud.Crikvenica@oscr.pravosudje.hr
 

Izvanparnična/ovršna pisarnica:
tel: (+385 51) 554-017
fax: (+385 51) 554-018
e-mail: Opcinskisud.Crivenica@oscr.pravosudje.hr

 

 


 

Ostavinska pisarnica:
tel: (+385 51) 241-282
fax: (+385 51) 784-766
e-mail: Opcinskisud.Crikvenica@oscr.pravosudje.hr
 

 


 

Prekršajni odjel:
tel: (+385 51) 241-282
fax: (+385 51) 784-766
e-mail: Opcinskisud.Crikvenica@oscr.pravosudje.hr

 

 


 

Zemljišnoknjižni odjel:
tel: (+385 51) 554-004
fax: (+385 51) 554-019
e-mail: Zemljisnoknjizni.odjel@oscr.pravosudje.hr

 

 


 

Računovodstvo suda:
tel: (+385 51) 554-015