Kontakt
 

NAPOMENAU sudu se strankama ne daju pravni savjeti niti sastavljaju tužbe, žalbe i sl., već se isključivo daju obavijesti koje su ograničene samo na podatke o tome u kojem se stadiju postupak nalazi, a daje ih službenik u sudskoj pisarnici.

Stranke kojima je zbog udaljenosti, rada u inozemstvu i sl. razloga otežan dolazak na sud primit će se izvan radnog vremena određenog za primanje stranaka. Stranke i njihovi punomoćnici koji dolaze nepozvani u sud radi traženja bilo kakve informacije i uvida u sudske predmete primaju se u vrijeme određeno odlukom predsjednika suda, u sudskoj pisarnici, zemljišno-knjižnom odjelu suda i predsjedništvu suda. Uvidi u spis vrše se u sudskim pisarnicama.

Građani i zaposlenici suda za vrijeme boravka u sudu dužni su se ponašati na prikladan način tako da ne ometaju redoviti rad suda i moraju biti odjeveni na prikladan način u skladu s bontonom.

U sud je strogo zabranjeno unošenje bilo kakvog oružja.